Εταιρικές Ανακοινώσεις

16.12.2022 – Πρόσκληση των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

16.12.2022 – Σχόλια του Δ.Σ. επί των θεμάτων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

16.12.2022 – Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 27. παρ.1 του ν.4548/2018

16.12.2022 – Δικαιώματα Μετόχων

16.12.2022 – Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

16.12.2022 – Έντυπο Εξουσιοδότησης

16.12.2022 – Danos Έκθεση Εκτίμησης ακινήτου επί της Κοραή 5, Αθήνα

16.12.2022 – CBRE Έκθεση Εκτίμησης ακινήτου επί της Κοραή 5, Αθήνα (διαθέσιμη μόνο στα αγγλικά)

16.12.2022 – Danos Έκθεση Εκτίμησης ακινήτου στη συμβολή των Λ. Βασ. Γεωργίου Β’, αρ.47 και Συγγρού, Χαλάνδρι

16.12.2022 – CBRE Έκθεση Εκτίμησης ακινήτου Έκθεση Εκτίμησης ακινήτου στη συμβολή των Λ. Βασ. Γεωργίου Β’, αρ.47 και Συγγρού, Χαλάνδρι (διαθέσιμη μόνο στα αγγλικά)

16.12.2022 – Danos Έκθεση Εκτίμησης ακινήτου επί της Λ. Λαυρίου 165, Παιανία

16.12.2022 – CBRE Έκθεση Εκτίμησης ακινήτου επί της Λ. Λαυρίου 165, Παιανία (διαθέσιμη μόνο στα αγγλικά)

15.12.2022 – Διαμόρφωση Θεμελιωδών Οικονομικών Μεγεθών κατά το Γ’ Τρίμηνο της Χρήσης 2022

05.12.2022 – Απόκτηση τριών γηπεδικών εκτάσεων στη θέση «Μελίσσια» στον Ασπρόπυργο Αττικής

23.11.2022 – Έκδοση έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης

20.10.2022 – Πώληση ακινήτου στο Χαλάνδρι, Ν. Αττικής

14.10.2022 – Πώληση εμπορικού καταστήματος στον Πειραιά, Ν. Αττικής

03.10.2022 – Πώληση γηπεδικής έκτασης στην Νέα Αγχίαλο, Ν. Μαγνησίας

30.09.2022 – Η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοινώνει υπερδιπλασιασμό της κερδοφορίας στο Α’ εξάμηνο του 2022

14.09.2022 – Πώληση ακινήτου στην Αγία Παρασκευή Αττικής

12.09.2022 – Ανακοίνωση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με διανομή δωρεάν μετοχών

29.07.2022 – Δημοσιοποίηση Κατάστασης Επενδύσεων 30.06.2022

21.07.2022 – Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου

07.07.2022 – Απόκτηση Αποθηκευτικών Χώρων στον Δήμο Ασπροπύργου Αττικής

28.06.2022 – Υπογραφή σύμβασης χορήγησης δανείου με την Τράπεζα Eurobank

22.06.2022 – Ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης

20.06.2022 – Ολοκλήρωση συγχώνευσης των κατά 100% θυγατρικών εταιρειών

10.06.2022 – Ανακοίνωση διανομής μερίσματος για την χρήση του 2021

10.06.2022 – Αποφάσεις και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

08.06.2022 – Απόκτηση κτηρίου γραφείων στο Μαρούσι Αττικής

07.06.2022 – Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού έως και €20,45 εκατ.

07.06.2022 – Πώληση γηπεδικής έκτασης στον Αλμυρό, Ν. Μαγνησίας

27.05.2022 – Έκθεση Χρηματοοικονομικού Συμβούλου

27.05.2022 – Αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» επι της υποβληθείσας Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης της Εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

20.05.2022 – Έγκριση & Δημοσίευση Πληροφοριακού Δελτίου Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης προς τους Μετόχους της TRASTOR ΑΕΕΑΠ

19.05.2022 – Πρόσκληση των Μετόχων στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

19.05.2022 – Σχόλια του Δ.Σ. επι των θεμάτων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

19.05.2022 – Δικαιώματα Μετόχων

19.05.2022 – Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

19.05.2022 – Έντυπο Εξουσιοδότησης

19.05.2022 – Εισήγηση του Δ.Σ. για διανομή μερίσματος €0.02 ανά μετοχή για την χρήση του 2021

09.05.2022 – Πώληση τραπεζικού καταστήματος στο Χαλάνδρι Αττικής

20.04.2022 – Πώληση εμπορικού καταστήματος στα Χανιά, Κρήτη

01.04.2022 – Η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοινώνει σημαντική αύξηση των κερδών και των εσόδων από μισθώματα για το 2021

23.03.2022 – Έκθεση Αποτίμησης για την Υποβολή Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης

23.03.2022 – Ανακοίνωση Υποβολής Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης

03.03.2022 – Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου & Ορισμός νέων Μελών Επιτροπών

28.02.2022 – Υπογραφή Σύμβασης για την κατασκευή νέου Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής

28.02.2022 – Δημοσιοποίηση Κατάστασης Επενδύσεων 31.12.2021

17.02.2022 – Ολοκλήρωση απόκτησης ακινήτου στον Παράδεισο Αμαρουσίου Αττικής

21.01.2022 – Ολοκλήρωση πώλησης ακινήτου στο Περιστέρι Αττικής

21.01.2022 – Ανακοίνωση

20.01.2022 – Ανακοίνωση

13.01.2022 – Επιτυχής πλειοδοσία για την απόκτηση ακινήτου στον Παράδεισο Αμαρουσίου Αττικής

28.12.2021 – Απόκτηση 20% εξ αδιαιρέτου ποσοστού κυριότητας κτιρίου γραφείων επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου στο Μαρούσι Αττικής

20.12.2021 – Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού έως και €65.2 εκατ.

26.11.2021 – Υπογραφή προσυμφώνου για την πώληση ακινήτου στο Περιστέρι Αττικής

25.11.2021 – Διαμόρφωση Θεμελιωδών Οικονομικών Μεγεθών κατά το Γ Τρίμηνο της Χρήσης 2021

12.11.2021 – Υπογραφή προσυμφώνου απόκτησης μετοχών Ανώνυμης Εταιρείας για την ανάπτυξη κέντρου διανομής στον Ασπρόπυργο Αττικής

10.11.2021 – Ανακοίνωση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με διανομή δωρεάν μετοχών

26.10.2021 – Έκδοση έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης

30.09.2021 -Η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοινώνει σημαντική αύξηση κατά 42,1% των εσόδων από μισθώματα και τριπλασιασμό της κερδοφορίας στο Α’ εξάμηνο του 2021

24.09.2021 – Ολοκλήρωση απόκτησης ακινήτου στον Παράδεισο Αμαρουσίου Αττικής

22.09.2021 – Πώληση πρατηρίoυ υγρών καυσίμων στο Αγρίνιο

17.09.2021 – Πώληση ορόφου γραφείων επί της Λ. Μεσογείων 109-111, Αθήνα

06.08.2021 – Απόκτηση οικοπέδου στη θέση «Μελίσσια» στον Ασπρόπυργο Αττικής

05.08.2021 – Δημοσιοποίηση Κατάστασης Επενδύσεων 30.06.2021

28.07.2021 – Πώληση αυτοτελούς κτιρίου επί της Λ. Κηφισίας 278, Χαλάνδρι

22.07.2021 – Επιτυχής πλειοδοσία για την απόκτηση ακινήτου στον Παράδεισο Αμαρουσίου Αττικής

15.07.2021 – Συγκρότηση Νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα & Εκλογή Μελών Επιτροπών

15.07.2021 – Έκτακτη Γενική Συνέλευση: Αποφάσεις και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας

01.07.2021 – Απόκτηση του 100% των εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ με συνολικό ύψος επένδυσης €2.8εκ

29.06.2021 – Πώληση καταστήματος επί της οδού Κολοκοτρώνη 1, Κηφισιά

24.06.2021 – Πρόσκληση των μετόχων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση

24.06.2021 – Σχόλια του Δ.Σ. επι των θεμάτων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

24.06.2021 – Δικαιώματα Μετόχων

24.06.2021 – Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων ψήφου

24.06.2021 – Έντυπο Εξουσιοδότησης

24.06.2021 – Ενημέρωση για τα υποψήφια μέλη ΔΣ

24.06.2021 – Πολιτική καταλληλότητας μελών ΔΣ

23.06.2021 – Trastor ΑΕΕΑΠ: Πώληση πρατηρίoυ υγρών καυσίμων

21.04.2021 – Ανακοίνωση διανομής μερίσματος για την χρήση του 2020

21.04.2021 – Συγκρότηση Νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα & Εκλογή Μελών Επιτροπών

21.04.2021 – Αποφάσεις και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

19.04.2021 – Υπογραφή προσυμφώνου για την πώληση ακινήτου

08.04.2021 – Trastor ΑΕΕΑΠ: Πώληση πρατηρίoυ υγρών καυσίμων

30.03.2021 – Πρόσκληση των μετόχων στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

30.03.2021 – Σχόλια του Δ.Σ. επι των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

30.03.2021 – Δικαιώματα Μετόχων

30.03.2021 – Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων ψήφου

30.03.2021 – Έντυπο Εξουσιοδότησης

30.03.2021 – Εισήγηση του Δ.Σ. για διανομή μερίσματος €0,01 ανά μετοχή για την χρήση του 2020

30.03.2021 – Η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοινώνει αύξηση κατά 36% των εσόδων από μισθώματα καθώς και σημαντική αύξηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου κατά €101 εκατ. για το 2020

23.03.2021 – Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π: Πώληση πρατηρίoυ υγρών καυσίμων

08.03.2021 – Η Trastor ενισχύει την παρουσία της στον κλάδο των Logistics με την απόκτηση επαγγελματικής αποθήκης στον Ασπρόπυργο

25.02.2021 – Δελτίο Τύπου: Δημοσιοποίηση Κατάστασης Επενδύσεων 31.12.2020

19.02.2021 – Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π: Πώληση τριών πρατηρίων υγρών καυσίμων

23.12.2020 – Aπόκτηση κτιρίου γραφείων στην Αθήνα έναντι τιμήματος €17.100.000

18.12.2020 – Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π: Πώληση ακινήτου επι της Λ. Κηφισίας 270 στο Χαλάνδρι

14.12.2020 – Διαμόρφωση Θεμελιωδών Οικονομικών Μεγεθών κατά Το Γ Τρίμηνο Της Χρήσης 2020

14.12.2020 – Η Trastor επεκτείνει τη παρουσία της στο εμβληματικότερο κτίριο γραφείων των Αθηνών, στη Φιλελλήνων & ‘Οθωνος, στο Σύνταγμα

30.11.2020 – Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας σύμφωνα με το Ν. 3556/2007: αριθμός δικαιωμάτων ψήφου και ύψος μετοχικού κεφαλαίου

23.11.2020 – Ανακοίνωση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με διανομή δωρεάν μετοχών

11.11.2020 – Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού έως και €84,3 εκατ.

30.10.2020 – Δημοσιοποίηση προνομιακής πληροφορίας – Παραίτηση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

26.10.2020 – Έκδοση έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης

23.10.2020 – Αποφάσεις και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

30.09.2020 – Η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοινώνει σημαντική αύξηση κατά 44,3% των εσόδων από μισθώματα και 7% της κερδοφορίας στο Α’ εξάμηνο του 2020

30.09.2020 – Πρόσκληση των μετόχων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση

30.09.2020 – Σχόλια του Δ.Σ. επι των θεμάτων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

30.09.2020 – Δικαιώματα Μετόχων

30.09.2020 – Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων ψήφου

30.09.2020 – Έντυπο Εξουσιοδότησης

30.09.2020 – Danos Εκτίμηση ακινήτου επί της Μιχαλακοπούλου & Ραψάνης 184, Αθήνα

30.09.2020 – CBRE – Εκτίμηση ακινήτου επί της Μιχαλακοπούλου & Ραψάνης 184, Αθήνα

07.08.2020 – Δημοσιοποίηση Κατάστασης Επενδύσεων 30.06.2020

06.08.2020 – Aπόκτηση του 100% των μετοχών ανώνυμης εταιρείας με συνολικό ύψος επένδυσης € 15,45 εκ.

31.07.2020 – Aπόκτηση εμπορικού καταστήματος στον Πειραιά

30.07.2020 – Αποφάσεις και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

09.07.2020 – Πρόσκληση των μετόχων στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

09.07.2020 – Σχόλια του Δ.Σ. επι των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

09.07.2020 – Δικαιώματα Μετόχων

09.07.2020 – Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων ψήφου

09.07.2020 – Έντυπο Εξουσιοδότησης

09.07.2020 – Σχέδιο Καταστατικού που θα υποβληθεί προς έγκριση από την ΤΓΚ

07.07.2020 – Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με το ν. 3556/2007 αριθμός δικαιωμάτων ψήφου και ύψος μετοχικού κεφαλαίου

02.07.2020 – Εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μέτοχων της εταιρείας «Trastor» που εκδοθήκαν λόγω της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου εν μέρει με καταβολή μετρητών και εν μέρει με συμψηφισμό απαίτησης και χρήση των αντιληφθέντων κεφαλαίων

30.06.2020 – Μερική κάλυψη: Α.Μ.Κ. εν μέρει με καταβολή μετρητών και εν μέρει με συμψηφισμό απαίτησης με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων

11.06.2020 – Ενημέρωση για τον προσδιορισμό της αγοράς στόχου (ν. 4514/2018).

05.06.2020 – Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου εν μέρει με καταβολή μετρητών και εν μέρει με συμψηφισμό απαιτήσεως και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών Μετόχων.

05.06.2020 – Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου.

29.05.2020 – Trastor: Σημαντική διεύρυνση του Xαρτοφυλακίου της με την απόκτηση δύο ακινήτων στο Μαρούσι έναντι €34 εκατ.

26.05.2020 – Έκδοση δύο Κοινών Ομολογιακών Δανείων

07.05.2020 – Απόκτηση σύγχρονου κτιρίου γραφείων στο Μαρούσι

30.04.2020 – Ανακοίνωση τροποποίησης Προγράμματος ΜΟΔ, έγκρισης τροποποίησης συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος κατ’ αρ. 101 παρ. 2 ν. 4548/2018 και δηλώσεων προθέσεων των βασικών μετόχων

30.04.2020 – Ειδική Έκθεση Αξιολόγησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

27.04.2020 – Η TRASTOR αναλαμβάνει το κόστος αναβάθμισης και ενίσχυσης των δυνατοτήτων του σημαντικότατου στη μάχη κατά του COVID-19 Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας

06.04.2020 – Ολοκλήρωση διαδικασίας συγχώνευσης θυγατρικών εταιρειών

13.03.2020 – Σύναψη σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης για την απόκτηση ακινήτου επί της οδού Μιχαλακοπούλου 80, στην Αθήνα

09.03.2020 – Η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοινώνει αύξηση 72,5% των εσόδων και σημαντική κερδοφορία για το 2019

04.03.2020 – Επιτυχής πλειοδοσία σε δημόσιο διαγωνισμό για την απόκτηση πολυώροφου κτιρίου γραφείων

14.02.2020 – Δημοσιοποίηση Κατάστασης Επενδύσεων 31.12.2019

12.02.2020 – Ολοκλήρωση απόκτησης επαγγελματικής αποθήκης

19.12.2019 – Υπογραφή προσυμφώνου για την αγορά ακινήτου

16.12.2019 – Παροχή διευκρινίσεων σε συνέχεια των ανακοινώσεων της TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. της 13/12/2019

13.12.2019 – Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υπέρ των παλαιών μετόχων

06.12.2019 – Απόκτηση εμπορικού καταστήματος στο κέντρο της Κηφισιάς

20.11.2019 – Έγκριση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος

20.11.2019 – Ειδική ‘Εκθεση Αξιολόγησης-Fairness Opinion

13.11.2019 – Πώληση ακινήτου αξίας €2,65 εκατ. από την Trastor

01.11.2019 – Έκδοση έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης

31.10.2019 – Επιτυχής πλειοδοσία σε δημόσιο διαγωνισμό για την απόκτηση πολυώροφου κτιρίου γραφείων

31.10.2019 – Απόκτηση γραφείων στο Μαρούσι

29.10.2019 – Αποφάσεις και Αποτελέσματα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

07.10.2019 – Η Trastor αντλεί κεφάλαια ύψους μέχρι €72,6 εκ. για να χρηματοδοτήσει αποκτήσεις Ελληνικών ακινήτων

07.10.2019 – Πρόσκληση των μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

07.10.2019 – Σχόλια του Δ.Σ. επι των θεμάτων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

07.10.2019 – Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

07.10.2019 – Δικαιώματα Μετόχων

07.10.2019 – Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων ψήφου

07.10.2019 – Έντυπο Εξουσιοδότησης

01.10.2019 – Επένδυση €7,5 εκατ. σε εμπορικά καταστήματα στη Γλυφάδα

30.09.2019 – Η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοινώνει αύξηση 53,2% των εσόδων και σημαντική κερδοφορία στο Α’ εξάμηνο του 2019

19.09.2019 – Επιτυχής πλειοδοσία για την απόκτηση επαγγελματικής αποθήκης

16.09.2019 – Η Trastor διευρύνει το χαρτοφυλάκιο της με την απόκτηση επαγγελματικής αποθήκης στον Ασπρόπυργο

13.09.2019 – Aπόκτηση ακινήτου μεικτής χρήσης στην Γλυφάδα

09.09.2019 – Aπόκτηση ακινήτου στα Βριλήσσια Αττικής έναντι τιμήματος 5.750.000 Ευρώ

06.09.2019 – Απόκτηση ακινήτου στο Παράδεισο Αμαρουσίου

30.08.2019 – Δημοσιοποίηση Κατάστασης Επενδύσεων 30.06.2019

09.08.2019 – Εισαγωγή μετοχών από Α.Μ.Κ. με καταβολή μετρητών

07.08.2019 – Πλήρης κάλυψη: Α.Μ.Κ. με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων

22.07.2019 – Eνημερωση για τον προσδιορισμού της αγοράς στόχου (ν. 4514/2018)

17.07.2019 – Ανακοίνωση Πρόσκλησης για την Αύξηση

17.07.2019 – Ανακοίνωση Διάθεσης ΕΔ 20190717

11.07.2019 – Aπόκτηση κτιρίου γραφείων άριστης θέσης και προβολής στο Μαρούσι

01.07.2019 – Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου

03.06.2019 – Έναρξη Διαδικασιών συγχώνευσης των κατά 100% θυγατρικών εταιριών

22.05.2019 – Υπογραφή προσυμφώνου για την πώληση ακινήτου

09.05.2019 – Εταιρική Ανακοίνωση – Πρόθεση βασικών Μετόχων για την ΑΜΚ

09.05.2019 – Αποτελέσματα Ψηφοφορίας & Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

09.05.2019 – Εταιρική Ανακοίνωση

08.05.2019 – Υπογραφή συμφωνίας με την Τράπεζα Eurobank για τη χορήγηση δανείου

07.05.2019 – Ολοκλήρωση επένδυσης συνολικού ύψους €27,8 εκ.

24.04.2019 – Ολοκλήρωση απόκτησης κτιριακού συγκροτήματος γραφείων πρώτης κατηγορίας,στο Μαρούσι

18.04.2019 – Πρόσκληση των μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

18.04.2019 – Δικαιώματα Μετόχων

18.04.2019 – Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων ψήφου

18.04.2019 – Σχόλια του Δ.Σ. επι των θεμάτων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

18.04.2019 – Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

18.04.2019 – Έντυπο Εξουσιοδότησης

18.04.2019 – Έκθεση Εκτίμησης Λ. Κηφισίας 49 & Ζηρίδη, Μαρούσι – Δανός

18.04.2019 – Έκθεση Εκτίμησης Λ. Κηφισίας 49 & Ζηρίδη, Μαρούσι – Axies

18.04.2019 – Έκθεση Εκτίμησης Γρηγορίου Λαμπράκη 16, Γλυφάδα – Δανός

18.04.2019 – Έκθεση Εκτίμησης Γρηγορίου Λαμπράκη 16, Γλυφάδα – Axies

18.04.2019 – Έκθεση Εκτίμησης Γρηγορίου Λαμπράκη 19 & Αγγέλου Μεταξά 18, Γλυφάδα – Δανός

18.04.2019 – Έκθεση Εκτίμησης Γρηγορίου Λαμπράκη 19 & Αγγέλου Μεταξά 18, Γλυφάδα – Axies

18.04.2019 – Έκθεση Εκτίμησης Σωτήρος Διός 29, Πειραιάς – Δανός

18.04.2019 – Έκθεση Εκτίμησης Σωτήρος Διός 29, Πειραιάς – Axies

05.04.2019 – Αποτελέσματα Ψηφοφορίας & Αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

05.04.2019 – Ανακοίνωση συγκρότησης νέου Δ.Σ. σε σώμα & εκλογής μελών επιτροπών

07.03.2019 – Απόκτηση των μετοχών τεσσάρων ανωνύμων εταιρειών

04.03.2019 – Πρόσκληση των μετόχων στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

04.03.2019 – Δικαιώματα Μετόχων

04.03.2019 – Σχόλια του Δ.Σ. επι των θεμάτων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

04.03.2019 – Έντυπο Εξουσιοδότησης

04.03.2019 – Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

04.03.2019 – Σχέδιο Καταστατικού που θα υποβληθεί προς έγκριση απο τη Ε.Τ.Γ.Σ. στις 05.04.2019

04.03.2019 – Επιστροφή σε σημαντική κερδοφορία με κέρδη ύψους €2.738 χιλ. για το 2018 παρουσίασε η Trastor AEEAΠ

27.02.2019 – Επιτυχής Πλειοδοσία για την απόκτηση δύο ακινήτων

22.02.2019 – Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου

07.02.2019 – Δημοσιοποίηση Κατάστασης Επενδύσεων 31.12.2018

05.02.2019 – Ολοκλήρωση απόκτησης επενδυτικού ακινήτου στο κτίριο που βρίσκεται στη Φιλελλήνων & ‘Οθωνος, στο Σύνταγμα

30.01.2019 – H Τrastor Α.Ε.Ε.Α.Π. διευρύνει την παρουσία της με νέο εμπορικό ακίνητο στην οδό Βουκουρεστίου

18.12.2018 – Ανακοίνωση συγκρότησης νέου Δ.Σ. σε σώμα & εκλογής νέας Επενδυτικής Επιτροπής και νέας Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

18.12.2018 – Αποτελέσματα Ψηφοφορίας & Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

12.12.2018 – Aπόκτηση ακινήτου στο κέντρο της Κηφισιάς

05.12.2018 – H Trastor επεκτείνει την παρουσία της στο εμβληματικό κτίριο που βρίσκεται στη Φιλελλήνων & ‘Οθωνος, στο Σύνταγμα

30.11.2018 – Aπόκτηση ακινήτου στο Χαλάνδρι, Αττικής

27.11.2018 – Τροποποίηση των σχολίων του Δ.Σ. επι του δευτέρου θέματος της ΕΓΣ

27.11.2018 – Δημοσιοποίηση προνομιακής πληροφορίας Παραίτηση μέλους Δ.Σ.- Αλλαγή Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

23.11.2018 – Πρόσκληση των μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

23.11.2018 – Σχόλια του Δ.Σ. επι των θεμάτων της ΕΓΣ

23.11.2018 – Έντυπο Εξουσιοδότησης

23.11.2018 – Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

08.11.2018 – Επιτυχής πλειοδοσία για την απόκτηση ακινήτου στο Χαλάνδρι

15.10.2018 – Τrastor Α.Ε.Ε.Α.Π. ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ επενδύσεων, μετά την απόκτηση εμπορικού ακινήτου στην οδό Βουκουρεστίου

11.10.2018 – Επιτυχής πλειοδοσία για την απόκτηση ακινήτων στην Αθήνα και το Χαλάνδρι

28.09.2018 – Οικονομικά Αποτελέσματα Εξαμήνου 2018

26.09.2018 – Δημοσιοποίηση προνομιακής πληροφορίας – Παραίτηση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

12.09.2018 – Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου

05.09.2018 – Επιτυχής πλειοδοσία για απόκτηση ακινήτου επί της Λεωφόρου Μεσογείων 109 – 111 στην Αθήνα

29.06.2018 – Αποτελέσματα Ψηφοφορίας & Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

07.06.2018 – Πρόσκληση των μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

07.06.2018 – Σχόλια του Δ.Σ. επι των θεμάτων της ΕΓΣ

07.06.2018 – Έντυπο Εξουσιοδότησης

07.06.2018 – Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

24.05.2018 – Απόκτηση δύο ακινήτων στην Αγία Παρασκευή και Αθήνα

11.04.2018 – Νέα στρατηγική συνεργασία της Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. με τον Όμιλο Inditex

03.04.2018 – Αποφάσεις και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της ΕΤΓΣ

02.04.2018 – Απόκτηση ακινήτου στα Χανιά της Κρήτης

29.03.2018 – Επιτυχής πλειοδοσία για απόκτηση ακινήτου στο κέντρο της Αθήνας

12.03.2018 – Πρόσκληση των μετόχων σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

12.03.2018 – Σχόλια του Δ.Σ. επι των θεμάτων της ΕΤΓΣ

12.03.2018 – Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

12.03.2018 – ‘Εντυπο Εξουσιοδότησης

12.03.2018 – Οικονομικά Αποτελέσματα 2017

22.02.2018 – Αποτελέσματα Ψηφοφορίας & Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

05.02.2018 – Απόκτηση Ακινήτου στο Μαρούσι

30.01.2018 – Πρόσκληση Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

30.01.2018 – Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου

30.01.2018 – Έντυπο Εξουσιοδότησης

30.01.2018 – Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

30.01.2018 – Έκθεση Εκτίμησης Ακινήτου Χανιά – CBRE Axies

30.01.2018 – Έκθεση Εκτίμησης Ακινήτου Χανιά – CW PROPRIUS

30.11.2017 – Απόκτηση Ακινήτου στην Αγία Παρασκευή, Αττικής

05.10.2017 – Ανακοίνωση Απόκτησης Ακινήτου στη Θεσσαλονίκη

28.09.2017 – Οικονομικά Αποτελέσματα Eξαμήνου 2017

05.09.2017 – Αποτελέσματα Ψηφοφορίας και Απόφαση Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Trastor

10.08.2017 – Απόκτηση Ακινήτου στο Χαλάνδρι

08.08.2017 – Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου

08.08.2017 – Πρόσκληση Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

08.08.2017 – Έντυπο Εξουσιοδότησης

08.08.2017 – Έκθεση Εκτίμησης Ακινήτου Τσιμισκή 64 – PROPRIUS

08.08.2017 – Έκθεση Εκτίμησης Ακινήτου Τσιμισκή 64 – CBRE Axies

08.08.2017 – Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

28.07.2017 – Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας και Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Trastor

25.07.2017 – Εκλογή νέου μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος

19.07.2017 – Απόκτηση δύο ακινήτων στην Κηφισιά Αττικής

11.07.2017 – Απόκτηση ακινήτου μέσω Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού

05.07.2017 – Υποβολή των προτάσεων και σχολίων του Διοικητικού Συμβουλίου

05.07.2017 – Πρόσκληση των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

05.07.2017 – Εξουσιοδότηση για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση

05.07.2017 – Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

30.05.2017 – Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

26.05.2017 – Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

09.05.2017 – Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Πρότασης της Wert RED S.a.r.l.

05.05.2017 – Σχόλια Δ.Σ. επι των θεμάτων της ΤΓΣ

05.05.2017 – Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

05.05.2017 – ‘Εντυπο Εξουσιοδότησης

05.05.2017 – Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

27.04.2017 – Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2016

12.04.2017 – Αιτιολογημένη Γνώμη Δ.Σ. σχετικά με την υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση της Wert RED S.a.r.l.

11.04.2017 – Απόκτηση ακινήτου επί της οδού Φιλελλήνων 1 & Όθωνος

06.04.2017 – ‘Έγκριση και δημοσίευση Πληροφοριακού Δελτίου Υποχρεωτικής Δ.Π. – Wert RED S.a.r.l.

13.03.2017 – Απόκτηση ακινήτου επί της οδού Πατησίων 207

02.03.2017 – Ανακοίνωση αλλαγής διευθύνσεως γραφείων

28.02.2017 – Εκλογή νέου μέλους Δ.Σ.

28.02.2017 – Αποτελέσματα Ψηφοφορίας ‘Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης 24.02.2017

24.02.2017 – Αποφάσεις ‘Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης

16.02.2017 – Επιτυχής πλειοδοσία για απόκτηση ακινήτου – Λεωφ. Κηφισίας 269

10.02.2017 – Γνωστοποίηση απόφασης για υποβολή δημόσιας πρότασης

02.02.2017 – Εξουσιοδότηση Trastor

02.02.2017 – Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου

02.02.2017 – Πρόσκληση Μετόχων σε ‘Εκτακτη Γενική Συνέλευση

02.02.2017 – Έκθεση Εκτίμησης γραφείων Όθωνος 2 & Φιλελλήνων – ΔΑΝΟΣ & Συνεργάτες

02.02.2017 – ‘Εκθεση Εκτίμησης γραφείων Οθωνος 2 & Φιλελλήνων – American Appraisal

02.02.2017 – Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

02.02.2017 – Ανακοίνωση Προνομιακής Πληροφορίας

27.01.2017 – Δημοσιοποίηση προνομιακής πληροφορίας – Εκλογή νέων μελών Δ.Σ.

19.01.2017 – Εισαγωγή μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

12.01.2017 – Κάλυψη αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας

20.12.2016 – Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου

20.12.2016 – Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου & Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

11.11.2016 – Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου

09.09.2016 – Οικονομικά Αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2016

02.09.2016 – Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2016

29.07.2016 – Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2016

14.07.2016 – Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2016

04.07.2016 – Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της από 01.07.2016 ΕΓΣ

01.07.2016 – Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

09.06.2016 – Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

09.06.2016 – Έντυπο Εξουσιοδότησης

09.06.2016 – Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου

09.06.2016 – Ανακοίνωση Εκλογής νέου Μέλους Δ.Σ.

09.06.2016 – Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

09.06.2016 – Πρόσκληση Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

31.05.2016 – Οικονομικά Αποτελέσματα α’ τριμήνου 2016

07.04.2016 – Πώληση Ακινήτου

22.03.2016 – Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της από 21.03.2016 ΤΓΣ

22.03.2016 – Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

29.02.2016 – Έντυπο Εξουσιοδότησης

29.02.2016 – Σχόλια Δ.Σ. επί των θεμάτων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

29.02.2016 – Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφους

29.02.2016 – Πρόσκληση Μετόχων σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

11.02.2016 – Οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2015

24.12.2015 – Απόκτηση άδειας λειτουργίας ως Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων με εσωτερική διαχείριση

18.11.2015 – Σχολιασμός Δημοσιεύματος

30.10.2015 – Οικονομικά αποτελέσματα εννεάμηνου του 2015

08.10.2015 – Σχολιασμός Δημοσιεύματος

09.09.2015 – Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 08.09.2015

08.09.2015 – Αποφάσεις ‘Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης

31.07.2015 – Αποτελέσματα 1ου Εξαμήνου του 2015

29.07.2015 – ‘Εντυπο Εξουσιοδότησης

29.07.2015 – Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

29.07.2015 – Σχόλια Δ.Σ. επι των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της ‘Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης

29.07.2015 – Πρόσκληση των Μετόχων σε ‘Εκτακτη Γενική Συνέλευση

29.05.2015 – Οικονομικά αποτελέσματα A’ τριμήνου 2015

26.05.2015 – Αιτιολογημένη γνώμη του Δ.Σ. της Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. επί της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.

19.05.2015 – Γνωστοποίηση ορισμού νέου Υπεύθυνου Εσωτερικού Ελέγχου

08.05.2015 – Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Μετόχων

05.05.2015 – Ανακοίνωση αλλαγής διευθύνσεως γραφείων

08.04.2015 – Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της από 07.04.2015 ΤΓΣ

08.04.2015 – Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

08.04.2015 – Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

17.03.2015 – Σχέδιο Αποφάσεων της ΤΓΣ της 7.4.2015

17.03.2015 – Έντυπο Εξουσιοδότησης

17.03.2015 – Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

17.03.2015 – Οικονομικά Αποτελέσματα 2014

10.03.2015 – Απάντηση σε επιστολή Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

09.03.2015 – Ανάκληση της πρόσκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

27.02.2015 – Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

24.02.2015 – Ανακοίνωση για την ματαίωση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

20.02.2015 – Ανακοίνωση για την αναβολή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

29.01.2015 – Σχέδιο Αποφάσεων

29.01.2015 – Έντυπο Εξουσιοδότησης

29.01.2015 – Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

23.01.2015 – Αλλαγή Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

22.12.2014 – Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

18.12.2014 – Ανακοίνωση για την αναβολή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

27.11.2014 – Εντυπο Εξουσιοδότησης για την ΕΓΣ

27.11.2014 – Σχέδιο Αποφάσεων ΕΓΣ

27.11.2014 – Πρόσκληση σε ΕΓΣ

31.10.2014 – Δελτίο Τύπου-Αποτελέσματα 9μήνου

10.10.2014 – Ανακοίνωση

31.07.2014 – Δελτίο Τύπου – Αποτελέσματα α’ εξαμήνου

30.05.2014 – Δελτίο Τύπου-Αποτελέσματα α’ τριμήνου

23.04.2014 – Ανακοίνωση Εκλογής Δ.Σ. Επενδυτικής Επιτροπής & Επιτροπής Ελέγχου

23.04.2014 – Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος & πληρωμής μερίσματος

23.04.2014 – Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

31.03.2014 – Έντυπο Εξουσιοδότησης για την ΤΓΣ

31.03.2014 – Σχέδιο Αποφάσεων ΤΓΣ

31.03.2014 – Πρόσκληση σε ΤΓΣ

31.03.2014 – Δελτίο Τύπου-Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2013

14.01.2014 – Σχολιασμός Δημοσιευμάτων

08.01.2014 – Σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου

08.01.2014 – Αλλαγή Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

21.11.2011 – Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεάμηνου 2011

17.11.2011 – Σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου

16.11.2011 – Ανακοίνωση Εκλογής νέου Μέλους Δ.Σ.

08.11.2011 – Ανακοίνωση για παραγραφή μερίσματος χρήσης 2005

31.10.2011 – Αποχώρηση Διευθύνοντος Συμβούλου

31.10.2011 – Ανάληψη Καθηκόντων Διευθυντή Διαχείρισης Περιουσίας & Χαρτοφυλακίου

29.07.2011 – Οικονομικά Αποτελέσματα A’ Εξαμήνου 2011

22.07.2011 – Πώληση Ακινήτου

14.06.2011 – Αποχώρηση Προέδρου Δ.Σ.

08.06.2011 – Ανακοίνωση Εκλογής νέου Προέδρου Δ.Σ. και νεόυ Μέλους Δ.Σ.

11.05.2011 – Οικονομικά Αποτελέσματα A’ Τριμήνου 2011

07.04.2011 – Πώληση ακινήτου

25.02.2011 – Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος και πληρωμής μερίσματος

25.02.2011 – Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

01.02.2011 – Ανακοίνωση Αποχώρησης Οικονομικού Διευθυντή

31.01.2011 – Αποτελέσματα Οικονομικής Χρήσης 2010

31.01.2011 – Πρόσκληση των Μετόχων σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

31.01.2011 – Πληροφορίες αρ.27 π.3 του Κ.Ν. 2190/1920 σχετικά με την ΤΓΣ

31.01.2011 – ‘Εντυπο Εξουσιοδότησης

31.01.2011 – Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης