Εταιρικές Ανακοινώσεις

05.06.2020 – Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου εν μέρει με καταβολή μετρητών και εν μέρει με συμψηφισμό απαιτήσεως και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών Μετόχων.

05.06.2020 – Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου.

29.05.2020 – Trastor: Σημαντική διεύρυνση του Xαρτοφυλακίου της με την απόκτηση δύο ακινήτων στο Μαρούσι έναντι €34 εκατ.

26.05.2020 – Έκδοση δύο Κοινών Ομολογιακών Δανείων

07.05.2020 – Απόκτηση σύγχρονου κτιρίου γραφείων στο Μαρούσι

30.04.2020 – Ανακοίνωση τροποποίησης Προγράμματος ΜΟΔ, έγκρισης τροποποίησης συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος κατ’ αρ. 101 παρ. 2 ν. 4548/2018 και δηλώσεων προθέσεων των βασικών μετόχων

30.04.2020 – Ειδική Έκθεση Αξιολόγησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

27.04.2020 – Η TRASTOR αναλαμβάνει το κόστος αναβάθμισης και ενίσχυσης των δυνατοτήτων του σημαντικότατου στη μάχη κατά του COVID-19 Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας

06.04.2020 – Ολοκλήρωση διαδικασίας συγχώνευσης θυγατρικών εταιρειών

13.03.2020 – Σύναψη σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης για την απόκτηση ακινήτου επί της οδού Μιχαλακοπούλου 80, στην Αθήνα

09.03.2020 – Η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοινώνει αύξηση 72,5% των εσόδων και σημαντική κερδοφορία για το 2019

04.03.2020 – Επιτυχής πλειοδοσία σε δημόσιο διαγωνισμό για την απόκτηση πολυώροφου κτιρίου γραφείων

14.02.2020 – Δημοσιοποίηση Κατάστασης Επενδύσεων 31.12.2019

12.02.2020 – Ολοκλήρωση απόκτησης επαγγελματικής αποθήκης

19.12.2019 – Υπογραφή προσυμφώνου για την αγορά ακινήτου

16.12.2019 – Παροχή διευκρινίσεων σε συνέχεια των ανακοινώσεων της TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. της 13/12/2019

13.12.2019 – Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υπέρ των παλαιών μετόχων

06.12.2019 – Απόκτηση εμπορικού καταστήματος στο κέντρο της Κηφισιάς

20.11.2019 – Έγκριση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος

20.11.2019 – Ειδική ‘Εκθεση Αξιολόγησης-Fairness Opinion

13.11.2019 – Πώληση ακινήτου αξίας €2,65 εκατ. από την Trastor

01.11.2019 – Έκδοση έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης

31.10.2019 – Επιτυχής πλειοδοσία σε δημόσιο διαγωνισμό για την απόκτηση πολυώροφου κτιρίου γραφείων

31.10.2019 – Απόκτηση γραφείων στο Μαρούσι

29.10.2019 – Αποφάσεις και Αποτελέσματα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

07.10.2019 – Η Trastor αντλεί κεφάλαια ύψους μέχρι €72,6 εκ. για να χρηματοδοτήσει αποκτήσεις Ελληνικών ακινήτων

07.10.2019 – Πρόσκληση των μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

07.10.2019 – Σχόλια του Δ.Σ. επι των θεμάτων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

07.10.2019 – Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

07.10.2019 – Δικαιώματα Μετόχων

07.10.2019 – Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων ψήφου

07.10.2019 – Έντυπο Εξουσιοδότησης

01.10.2019 – Επένδυση €7,5 εκατ. σε εμπορικά καταστήματα στη Γλυφάδα

30.09.2019 – Η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοινώνει αύξηση 53,2% των εσόδων και σημαντική κερδοφορία στο Α’ εξάμηνο του 2019

19.09.2019 – Επιτυχής πλειοδοσία για την απόκτηση επαγγελματικής αποθήκης

16.09.2019 – Η Trastor διευρύνει το χαρτοφυλάκιο της με την απόκτηση επαγγελματικής αποθήκης στον Ασπρόπυργο

13.09.2019 – Aπόκτηση ακινήτου μεικτής χρήσης στην Γλυφάδα

09.09.2019 – Aπόκτηση ακινήτου στα Βριλήσσια Αττικής έναντι τιμήματος 5.750.000 Ευρώ

06.09.2019 – Απόκτηση ακινήτου στο Παράδεισο Αμαρουσίου

30.08.2019 – Δημοσιοποίηση Κατάστασης Επενδύσεων 30.06.2019

09.08.2019 – Εισαγωγή μετοχών από Α.Μ.Κ. με καταβολή μετρητών

07.08.2019 – Πλήρης κάλυψη: Α.Μ.Κ. με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων

22.07.2019 – Eνημερωση για τον προσδιορισμού της αγοράς στόχου (ν. 4514/2018)

17.07.2019 – Ανακοίνωση Πρόσκλησης για την Αύξηση

17.07.2019 – Ανακοίνωση Διάθεσης ΕΔ 20190717

11.07.2019 – Aπόκτηση κτιρίου γραφείων άριστης θέσης και προβολής στο Μαρούσι

01.07.2019 – Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου

03.06.2019 – Έναρξη Διαδικασιών συγχώνευσης των κατά 100% θυγατρικών εταιριών

22.05.2019 – Υπογραφή προσυμφώνου για την πώληση ακινήτου

09.05.2019 – Εταιρική Ανακοίνωση – Πρόθεση βασικών Μετόχων για την ΑΜΚ

09.05.2019 – Αποτελέσματα Ψηφοφορίας & Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

09.05.2019 – Εταιρική Ανακοίνωση

08.05.2019 – Υπογραφή συμφωνίας με την Τράπεζα Eurobank για τη χορήγηση δανείου

07.05.2019 – Ολοκλήρωση επένδυσης συνολικού ύψους €27,8 εκ.

24.04.2019 – Ολοκλήρωση απόκτησης κτιριακού συγκροτήματος γραφείων πρώτης κατηγορίας,στο Μαρούσι

18.04.2019 – Πρόσκληση των μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

18.04.2019 – Δικαιώματα Μετόχων

18.04.2019 – Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων ψήφου

18.04.2019 – Σχόλια του Δ.Σ. επι των θεμάτων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

18.04.2019 – Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

18.04.2019 – Έντυπο Εξουσιοδότησης

18.04.2019 – Έκθεση Εκτίμησης Λ. Κηφισίας 49 & Ζηρίδη, Μαρούσι – Δανός

18.04.2019 – Έκθεση Εκτίμησης Λ. Κηφισίας 49 & Ζηρίδη, Μαρούσι – Axies

18.04.2019 – Έκθεση Εκτίμησης Γρηγορίου Λαμπράκη 16, Γλυφάδα – Δανός

18.04.2019 – Έκθεση Εκτίμησης Γρηγορίου Λαμπράκη 16, Γλυφάδα – Axies

18.04.2019 – Έκθεση Εκτίμησης Γρηγορίου Λαμπράκη 19 & Αγγέλου Μεταξά 18, Γλυφάδα – Δανός

18.04.2019 – Έκθεση Εκτίμησης Γρηγορίου Λαμπράκη 19 & Αγγέλου Μεταξά 18, Γλυφάδα – Axies

18.04.2019 – Έκθεση Εκτίμησης Σωτήρος Διός 29, Πειραιάς – Δανός

18.04.2019 – Έκθεση Εκτίμησης Σωτήρος Διός 29, Πειραιάς – Axies

05.04.2019 – Αποτελέσματα Ψηφοφορίας & Αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

05.04.2019 – Ανακοίνωση συγκρότησης νέου Δ.Σ. σε σώμα & εκλογής μελών επιτροπών

07.03.2019 – Απόκτηση των μετοχών τεσσάρων ανωνύμων εταιρειών

04.03.2019 – Πρόσκληση των μετόχων στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

04.03.2019 – Δικαιώματα Μετόχων

04.03.2019 – Σχόλια του Δ.Σ. επι των θεμάτων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

04.03.2019 – Έντυπο Εξουσιοδότησης

04.03.2019 – Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

04.03.2019 – Σχέδιο Καταστατικού που θα υποβληθεί προς έγκριση απο τη Ε.Τ.Γ.Σ. στις 05.04.2019

04.03.2019 – Επιστροφή σε σημαντική κερδοφορία με κέρδη ύψους €2.738 χιλ. για το 2018 παρουσίασε η Trastor AEEAΠ

27.02.2019 – Επιτυχής Πλειοδοσία για την απόκτηση δύο ακινήτων

22.02.2019 – Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου

07.02.2019 – Δημοσιοποίηση Κατάστασης Επενδύσεων 31.12.2018

05.02.2019 – Ολοκλήρωση απόκτησης επενδυτικού ακινήτου στο κτίριο που βρίσκεται στη Φιλελλήνων & ‘Οθωνος, στο Σύνταγμα

30.01.2019 – H Τrastor Α.Ε.Ε.Α.Π. διευρύνει την παρουσία της με νέο εμπορικό ακίνητο στην οδό Βουκουρεστίου

18.12.2018 – Ανακοίνωση συγκρότησης νέου Δ.Σ. σε σώμα & εκλογής νέας Επενδυτικής Επιτροπής και νέας Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

18.12.2018 – Αποτελέσματα Ψηφοφορίας & Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

12.12.2018 – Aπόκτηση ακινήτου στο κέντρο της Κηφισιάς

05.12.2018 – H Trastor επεκτείνει την παρουσία της στο εμβληματικό κτίριο που βρίσκεται στη Φιλελλήνων & ‘Οθωνος, στο Σύνταγμα

30.11.2018 – Aπόκτηση ακινήτου στο Χαλάνδρι, Αττικής

27.11.2018 – Τροποποίηση των σχολίων του Δ.Σ. επι του δευτέρου θέματος της ΕΓΣ

27.11.2018 – Δημοσιοποίηση προνομιακής πληροφορίας Παραίτηση μέλους Δ.Σ.- Αλλαγή Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

23.11.2018 – Πρόσκληση των μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

23.11.2018 – Σχόλια του Δ.Σ. επι των θεμάτων της ΕΓΣ

23.11.2018 – Έντυπο Εξουσιοδότησης

23.11.2018 – Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

08.11.2018 – Επιτυχής πλειοδοσία για την απόκτηση ακινήτου στο Χαλάνδρι

15.10.2018 – Τrastor Α.Ε.Ε.Α.Π. ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ επενδύσεων, μετά την απόκτηση εμπορικού ακινήτου στην οδό Βουκουρεστίου

11.10.2018 – Επιτυχής πλειοδοσία για την απόκτηση ακινήτων στην Αθήνα και το Χαλάνδρι

28.09.2018 – Οικονομικά Αποτελέσματα Εξαμήνου 2018

26.09.2018 – Δημοσιοποίηση προνομιακής πληροφορίας – Παραίτηση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

12.09.2018 – Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου

05.09.2018 – Επιτυχής πλειοδοσία για απόκτηση ακινήτου επί της Λεωφόρου Μεσογείων 109 – 111 στην Αθήνα

29.06.2018 – Αποτελέσματα Ψηφοφορίας & Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

07.06.2018 – Πρόσκληση των μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

07.06.2018 – Σχόλια του Δ.Σ. επι των θεμάτων της ΕΓΣ

07.06.2018 – Έντυπο Εξουσιοδότησης

07.06.2018 – Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

24.05.2018 – Απόκτηση δύο ακινήτων στην Αγία Παρασκευή και Αθήνα

11.04.2018 – Νέα στρατηγική συνεργασία της Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. με τον Όμιλο Inditex

03.04.2018 – Αποφάσεις και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της ΕΤΓΣ

02.04.2018 – Απόκτηση ακινήτου στα Χανιά της Κρήτης

29.03.2018 – Επιτυχής πλειοδοσία για απόκτηση ακινήτου στο κέντρο της Αθήνας

12.03.2018 – Πρόσκληση των μετόχων σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

12.03.2018 – Σχόλια του Δ.Σ. επι των θεμάτων της ΕΤΓΣ

12.03.2018 – Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

12.03.2018 – ‘Εντυπο Εξουσιοδότησης

12.03.2018 – Οικονομικά Αποτελέσματα 2017

22.02.2018 – Αποτελέσματα Ψηφοφορίας & Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

05.02.2018 – Απόκτηση Ακινήτου στο Μαρούσι

30.01.2018 – Πρόσκληση Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

30.01.2018 – Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου

30.01.2018 – Έντυπο Εξουσιοδότησης

30.01.2018 – Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

30.01.2018 – Έκθεση Εκτίμησης Ακινήτου Χανιά – CBRE Axies

30.01.2018 – Έκθεση Εκτίμησης Ακινήτου Χανιά – CW PROPRIUS

30.11.2017 – Απόκτηση Ακινήτου στην Αγία Παρασκευή, Αττικής

05.10.2017 – Ανακοίνωση Απόκτησης Ακινήτου στη Θεσσαλονίκη

28.09.2017 – Οικονομικά Αποτελέσματα Eξαμήνου 2017

05.09.2017 – Αποτελέσματα Ψηφοφορίας και Απόφαση Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Trastor

10.08.2017 – Απόκτηση Ακινήτου στο Χαλάνδρι

08.08.2017 – Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου

08.08.2017 – Πρόσκληση Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

08.08.2017 – Έντυπο Εξουσιοδότησης

08.08.2017 – Έκθεση Εκτίμησης Ακινήτου Τσιμισκή 64 – PROPRIUS

08.08.2017 – Έκθεση Εκτίμησης Ακινήτου Τσιμισκή 64 – CBRE Axies

08.08.2017 – Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

28.07.2017 – Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας και Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Trastor

25.07.2017 – Εκλογή νέου μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος

19.07.2017 – Απόκτηση δύο ακινήτων στην Κηφισιά Αττικής

11.07.2017 – Απόκτηση ακινήτου μέσω Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού

05.07.2017 – Υποβολή των προτάσεων και σχολίων του Διοικητικού Συμβουλίου

05.07.2017 – Πρόσκληση των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

05.07.2017 – Εξουσιοδότηση για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση

05.07.2017 – Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

30.05.2017 – Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

26.05.2017 – Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

09.05.2017 – Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Πρότασης της Wert RED S.a.r.l.

05.05.2017 – Σχόλια Δ.Σ. επι των θεμάτων της ΤΓΣ

05.05.2017 – Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

05.05.2017 – ‘Εντυπο Εξουσιοδότησης

05.05.2017 – Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

27.04.2017 – Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2016

12.04.2017 – Αιτιολογημένη Γνώμη Δ.Σ. σχετικά με την υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση της Wert RED S.a.r.l.

11.04.2017 – Απόκτηση ακινήτου επί της οδού Φιλελλήνων 1 & Όθωνος

06.04.2017 – ‘Έγκριση και δημοσίευση Πληροφοριακού Δελτίου Υποχρεωτικής Δ.Π. – Wert RED S.a.r.l.

13.03.2017 – Απόκτηση ακινήτου επί της οδού Πατησίων 207

02.03.2017 – Ανακοίνωση αλλαγής διευθύνσεως γραφείων

28.02.2017 – Εκλογή νέου μέλους Δ.Σ.

28.02.2017 – Αποτελέσματα Ψηφοφορίας ‘Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης 24.02.2017

24.02.2017 – Αποφάσεις ‘Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης

16.02.2017 – Επιτυχής πλειοδοσία για απόκτηση ακινήτου – Λεωφ. Κηφισίας 269

10.02.2017 – Γνωστοποίηση απόφασης για υποβολή δημόσιας πρότασης

02.02.2017 – Εξουσιοδότηση Trastor

02.02.2017 – Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου

02.02.2017 – Πρόσκληση Μετόχων σε ‘Εκτακτη Γενική Συνέλευση

02.02.2017 – Έκθεση Εκτίμησης γραφείων Όθωνος 2 & Φιλελλήνων – ΔΑΝΟΣ & Συνεργάτες

02.02.2017 – ‘Εκθεση Εκτίμησης γραφείων Οθωνος 2 & Φιλελλήνων – American Appraisal

02.02.2017 – Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

02.02.2017 – Ανακοίνωση Προνομιακής Πληροφορίας

27.01.2017 – Δημοσιοποίηση προνομιακής πληροφορίας – Εκλογή νέων μελών Δ.Σ.

19.01.2017 – Εισαγωγή μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

12.01.2017 – Κάλυψη αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας

20.12.2016 – Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου

20.12.2016 – Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου & Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

11.11.2016 – Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου

09.09.2016 – Οικονομικά Αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2016

02.09.2016 – Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2016

29.07.2016 – Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2016

14.07.2016 – Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2016

04.07.2016 – Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της από 01.07.2016 ΕΓΣ

01.07.2016 – Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

09.06.2016 – Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

09.06.2016 – Έντυπο Εξουσιοδότησης

09.06.2016 – Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου

09.06.2016 – Ανακοίνωση Εκλογής νέου Μέλους Δ.Σ.

09.06.2016 – Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

09.06.2016 – Πρόσκληση Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

31.05.2016 – Οικονομικά Αποτελέσματα α’ τριμήνου 2016

07.04.2016 – Πώληση Ακινήτου

22.03.2016 – Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της από 21.03.2016 ΤΓΣ

22.03.2016 – Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

29.02.2016 – Έντυπο Εξουσιοδότησης

29.02.2016 – Σχόλια Δ.Σ. επί των θεμάτων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

29.02.2016 – Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφους

29.02.2016 – Πρόσκληση Μετόχων σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

11.02.2016 – Οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2015

24.12.2015 – Απόκτηση άδειας λειτουργίας ως Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων με εσωτερική διαχείριση

18.11.2015 – Σχολιασμός Δημοσιεύματος

30.10.2015 – Οικονομικά αποτελέσματα εννεάμηνου του 2015

08.10.2015 – Σχολιασμός Δημοσιεύματος

09.09.2015 – Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 08.09.2015

08.09.2015 – Αποφάσεις ‘Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης

31.07.2015 – Αποτελέσματα 1ου Εξαμήνου του 2015

29.07.2015 – ‘Εντυπο Εξουσιοδότησης

29.07.2015 – Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

29.07.2015 – Σχόλια Δ.Σ. επι των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της ‘Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης

29.07.2015 – Πρόσκληση των Μετόχων σε ‘Εκτακτη Γενική Συνέλευση

29.05.2015 – Οικονομικά αποτελέσματα A’ τριμήνου 2015

26.05.2015 – Αιτιολογημένη γνώμη του Δ.Σ. της Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. επί της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.

19.05.2015 – Γνωστοποίηση ορισμού νέου Υπεύθυνου Εσωτερικού Ελέγχου

08.05.2015 – Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Μετόχων

05.05.2015 – Ανακοίνωση αλλαγής διευθύνσεως γραφείων

08.04.2015 – Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της από 07.04.2015 ΤΓΣ

08.04.2015 – Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

08.04.2015 – Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

17.03.2015 – Σχέδιο Αποφάσεων της ΤΓΣ της 7.4.2015

17.03.2015 – Έντυπο Εξουσιοδότησης

17.03.2015 – Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

17.03.2015 – Οικονομικά Αποτελέσματα 2014

10.03.2015 – Απάντηση σε επιστολή Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

09.03.2015 – Ανάκληση της πρόσκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

27.02.2015 – Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

24.02.2015 – Ανακοίνωση για την ματαίωση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

20.02.2015 – Ανακοίνωση για την αναβολή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

29.01.2015 – Σχέδιο Αποφάσεων

29.01.2015 – Έντυπο Εξουσιοδότησης

29.01.2015 – Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

23.01.2015 – Αλλαγή Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

22.12.2014 – Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

18.12.2014 – Ανακοίνωση για την αναβολή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

27.11.2014 – Εντυπο Εξουσιοδότησης για την ΕΓΣ

27.11.2014 – Σχέδιο Αποφάσεων ΕΓΣ

27.11.2014 – Πρόσκληση σε ΕΓΣ

31.10.2014 – Δελτίο Τύπου-Αποτελέσματα 9μήνου

10.10.2014 – Ανακοίνωση

31.07.2014 – Δελτίο Τύπου – Αποτελέσματα α’ εξαμήνου

30.05.2014 – Δελτίο Τύπου-Αποτελέσματα α’ τριμήνου

23.04.2014 – Ανακοίνωση Εκλογής Δ.Σ. Επενδυτικής Επιτροπής & Επιτροπής Ελέγχου

23.04.2014 – Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος & πληρωμής μερίσματος

23.04.2014 – Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

31.03.2014 – Έντυπο Εξουσιοδότησης για την ΤΓΣ

31.03.2014 – Σχέδιο Αποφάσεων ΤΓΣ

31.03.2014 – Πρόσκληση σε ΤΓΣ

31.03.2014 – Δελτίο Τύπου-Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2013

14.01.2014 – Σχολιασμός Δημοσιευμάτων

08.01.2014 – Σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου

08.01.2014 – Αλλαγή Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

21.11.2011 – Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεάμηνου 2011

17.11.2011 – Σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου

16.11.2011 – Ανακοίνωση Εκλογής νέου Μέλους Δ.Σ.

08.11.2011 – Ανακοίνωση για παραγραφή μερίσματος χρήσης 2005

31.10.2011 – Αποχώρηση Διευθύνοντος Συμβούλου

31.10.2011 – Ανάληψη Καθηκόντων Διευθυντή Διαχείρισης Περιουσίας & Χαρτοφυλακίου

29.07.2011 – Οικονομικά Αποτελέσματα A’ Εξαμήνου 2011

22.07.2011 – Πώληση Ακινήτου

14.06.2011 – Αποχώρηση Προέδρου Δ.Σ.

08.06.2011 – Ανακοίνωση Εκλογής νέου Προέδρου Δ.Σ. και νεόυ Μέλους Δ.Σ.

11.05.2011 – Οικονομικά Αποτελέσματα A’ Τριμήνου 2011

07.04.2011 – Πώληση ακινήτου

25.02.2011 – Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος και πληρωμής μερίσματος

25.02.2011 – Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

01.02.2011 – Ανακοίνωση Αποχώρησης Οικονομικού Διευθυντή

31.01.2011 – Αποτελέσματα Οικονομικής Χρήσης 2010

31.01.2011 – Πρόσκληση των Μετόχων σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

31.01.2011 – Πληροφορίες αρ.27 π.3 του Κ.Ν. 2190/1920 σχετικά με την ΤΓΣ

31.01.2011 – ‘Εντυπο Εξουσιοδότησης

31.01.2011 – Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης