Η Εταιρία διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο 55 ακινήτων, επενδυτικής αξίας € 437,9 εκατ. Το χαρτοφυλάκιο το οποίο έχει στην κυριότητά αποτελείται από 28 κτίρια γραφείων, 12 καταστήματα, 1 εμπορικό κέντρο, 8 logistics center, 1 σταθμό αυτοκινήτων, 2 πρατήρια καυσίμων και 3 οικόπεδα. Το χαρτοφυλάκιο έχει συνολική μικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια περίπου 296,3 χιλ. τ.μ.

Γραφεία

Καταστήματα – Εμπορικά Κέντρα

Αλλα Εμπορικά Ακίνητα & Γη

Χαρτοφυλάκιο