Η Εταιρία διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο 59 ακινήτων, επενδυτικής αξίας € 310,5 εκατ. Το χαρτοφυλάκιο το οποίο έχει στην κυριότητά αποτελείται από 28 κτίρια γραφείων, 16 καταστήματα, 1 εμπορικό κέντρο, 5 logistics center, 1 σταθμό αυτοκινήτων, 4 πρατήρια καυσίμων και 4 οικόπεδα. Το χαρτοφυλάκιο έχει συνολική μικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια περίπου 219,6 χιλ. τ.μ.

Χάρτης

Γραφεία

Καταστήματα – Εμπορικά Κέντρα

Αλλα Εμπορικά Ακίνητα & Γη

Χαρτοφυλάκιο