Η Εταιρία διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο 56 ακινήτων, επενδυτικής αξίας € 324,4 εκατ. Το χαρτοφυλάκιο το οποίο έχει στην κυριότητά αποτελείται από 29 κτίρια γραφείων, 13 καταστήματα, 1 εμπορικό κέντρο, 5 logistics center, 1 σταθμό αυτοκινήτων, 3 πρατήρια καυσίμων και 4 οικόπεδα. Το χαρτοφυλάκιο έχει συνολική μικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια περίπου 241,1 χιλ. τ.μ.

Χάρτης

Γραφεία

Καταστήματα – Εμπορικά Κέντρα

Αλλα Εμπορικά Ακίνητα & Γη

Χαρτοφυλάκιο