Η Εταιρία διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο 54 ακινήτων, επενδυτικής αξίας € 178 εκατ. Το χαρτοφυλάκιο το οποίο έχει στην κυριότητά αποτελείται απο 25 κτίρια γραφείων, 13 καταστήματα, 1 εμπορικό κέντρο, 1 logistics center, 1 σταθμό αυτοκινήτων, 10 πρατήρια καυσίμων και 3 οικόπεδα. Το χαρτοφυλάκιο έχει συνολική μικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια περίπου 127,5 χιλιαδες τ.μ.

Χάρτης

Γραφεία

Καταστήματα – Εμπορικά Κέντρα

Αλλα Εμπορικά Ακίνητα & Γη

Χαρτοφυλάκιο