Η Εταιρία διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο 65 ακινήτων, επενδυτικής αξίας € 287,2 εκατ. Το χαρτοφυλάκιο το οποίο έχει στην κυριότητά αποτελείται από 30 κτίρια γραφείων, 17 καταστήματα, 1 εμπορικό κέντρο, 3 logistics center, 1 σταθμό αυτοκινήτων, 10 πρατήρια καυσίμων και 3 οικόπεδα. Το χαρτοφυλάκιο έχει συνολική μικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια περίπου 205,3 χιλ. τ.μ.

Χάρτης

Γραφεία

Καταστήματα – Εμπορικά Κέντρα

Αλλα Εμπορικά Ακίνητα & Γη

Χαρτοφυλάκιο