Η Εταιρία διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο 54 ακινήτων, επενδυτικής αξίας € 408,3 εκατ. Το χαρτοφυλάκιο το οποίο έχει στην κυριότητά αποτελείται από 27 κτίρια γραφείων, 11 καταστήματα, 1 εμπορικό κέντρο, 8 logistics center, 1 σταθμό αυτοκινήτων, 2 πρατήρια καυσίμων και 4 οικόπεδα. Το χαρτοφυλάκιο έχει συνολική μικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια περίπου 288 χιλ. τ.μ.

Γραφεία

Καταστήματα – Εμπορικά Κέντρα

Αλλα Εμπορικά Ακίνητα & Γη

Χαρτοφυλάκιο