Η Εταιρία διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο 57 ακινήτων, επενδυτικής αξίας € 381.3 εκατ. Το χαρτοφυλάκιο το οποίο έχει στην κυριότητά αποτελείται από 28 κτίρια γραφείων, 12 καταστήματα, 1 εμπορικό κέντρο, 7 logistics center, 1 σταθμό αυτοκινήτων, 3 πρατήρια καυσίμων και 5 οικόπεδα. Το χαρτοφυλάκιο έχει συνολική μικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια περίπου 279 χιλ. τ.μ.

Χάρτης

Γραφεία

Καταστήματα – Εμπορικά Κέντρα

Αλλα Εμπορικά Ακίνητα & Γη

Χαρτοφυλάκιο