Η Εταιρία διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο 44 ακινήτων, επενδυτικής αξίας € 119.9 εκατ. Το χαρτοφυλάκιο το οποίο έχει στην κυριότητά αποτελείται απο 16 κτίρια γραφείων, 13 καταστήματα, 1 εμπορικό κέντρο, 1 σταθμό αυτοκινήτων, 10 πρατήρια καυσίμων και 3 οικόπεδα. Το χαρτοφυλάκιο έχει συνολική μικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια 88.478τ.μ.

Χάρτης

Γραφεία

Καταστήματα – Εμπορικά Κέντρα

Αλλα Εμπορικά Ακίνητα & Γη

Χαρτοφυλάκιο