Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Ηθικής

Τα κανάλια επικοινωνίας για την καταγγελία επώνυμων και ανώνυμων αναφορών (Whistle Blowing) είναι τα κάτωθι:

  • μέσω e-mail στην ειδική διεύθυνση e-mail whistleblowing@trastor.gr, στην οποία έχει πρόσβαση αποκλειστικά η Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου και η Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου,
  • μέσω φυσικού ταχυδρομείου, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Χειμάρρας 5, 151 25, Μαρούσι, Ελλάδα, υπόψη της Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου ή/και της Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου Trastor ΑΕΕΑΠ.