Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων

 

Λόγος Υπ.

Πρόσωπο που ασκεί Διευθυντικά Καθήκοντα

Συναλλασόμενος

Ημ/νία

Αγορά

Τεμάχια

Αξία

Α/Π

Είδος

A

KAZIΝΟΣ ΤΑΣΟΣ/ Αντιπρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος

Ο ίδιος

24/11/2020

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

113.774

111.701,29 (δωρεάν διανομή αρθ.114 Ν.4548/2018)

Α

Μετοχή (Κοινή)

A

KAZIΝΟΣ ΤΑΣΟΣ/ Αντιπρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος

Ο ίδιος

06/07/2020

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

23.656

21.290,40

A

Μετοχή (Κοινή)

A

JEREMY GREENHALGH/ Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο ίδιος

06/07/2020

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

8.364

7.527,60

A

Μετοχή (Κοινή)

A

KAZIΝΟΣ ΤΑΣΟΣ/ Αντιπρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος

Ο ίδιος

13/08/2019

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

11.006

8.804,80

Α

Μετοχή (Κοινή)

A

JEREMY GREENHALGH/ Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο ίδιος

13/08/2019

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

10.305

8.244,00

Α

Μετοχή (Κοινή)

Α

ΚΑΖΙΝΟΣ ΤΑΣΟΣ/ Αντιπρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος

Ο ίδιος

10/10/2018

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

1.000

720,00

Α

Μετοχή (Κοινή)

Α

ΚΑΖΙΝΟΣ ΤΑΣΟΣ/ Αντιπρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος

Ο ίδιος

03/04/2018

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

7.000

5.670,00

Α

Μετοχή (Κοινή)

Α

ΚΑΖΙΝΟΣ ΤΑΣΟΣ/ Αντιπρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος

Ο ίδιος

12/01/2017

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

13.000

10.140,00

Α

Μετοχή (Κοινή)

Β

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/ Αντιπρόεδρος ΔΣ

Σύζυγος

15/04/2011

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

103.907

78.969,32

Π

Μετοχή (Κοινή)

B

ΣΙΩΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ/ Πρόεδρος ΔΣ

Ο ίδιος

3/02/2011

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

4.300

3.569,00

Α

Μετοχή (Κοινή)

B

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/ Αντιπρόεδρος ΔΣ

Σύζυγος

23/03/2010

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

5.900

6.667,00

Α

Μετοχή (Κοινή)

B

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/Αντιπρόεδρος ΔΣ

Σύζυγος

19/03/2010

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

649

720,39

A

Μετοχή (Κοινή)

B

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/Αντιπρόεδρος ΔΣ

Σύζυγος

16/03/2010

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

5.241

5.887,51

A

Μετοχή (Κοινή)

B

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/Αντιπρόεδρος ΔΣ

Σύζυγος

10/03/2010

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

1.280

1.538,05

A

Μετοχή (Κοινή)

B

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/ Αντιπρόεδρος ΔΣ

Σύζυγος

20/01/2010

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

22.000

26.400,26

Α

Μετοχή (Κοινή)

B

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/Αντιπρόεδρος ΔΣ

Σύζυγος

15/01/2010

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

5.921

7.873,72

A

Μετοχή (Κοινή)

B

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/Αντιπρόεδρος ΔΣ

Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο με πρόσωπα της περίπτωσης Β

23/12/2009

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

10

13,50

A

Μετοχή (Κοινή)

Β

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/Αντιπρόεδρος ΔΣ

Σύζυγος

20/11/2009

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

8.386

11.660,40

Α

Μετοχή (Κοινή)

Β

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/Αντιπρόεδρος ΔΣ

Σύζυγος

12/11/2009

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

1.000

1.470,64

Α

Μετοχή (Κοινή)

Β

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/Αντιπρόεδρος ΔΣ

Σύζυγος

23/10/2009

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

10.000

15.000,00

Α

Μετοχή (Κοινή)

Β

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/Αντιπρόεδρος ΔΣ

Σύζυγος

22/10/2009

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

2.000

3.000,00

Α

Μετοχή (Κοινή)

Β

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/Αντιπρόεδρος ΔΣ

Σύζυγος

08/10/2009

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

18.037

27.865,04

Α

Μετοχή (Κοινή)

Β

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/Αντιπρόεδρος ΔΣ

Σύζυγος

07/10/2009

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

337

502,13

Α

Μετοχή (Κοινή)

Β

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/Αντιπρόεδρος ΔΣ

Σύζυγος

18/09/2009

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

421