Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων

 

Λόγος Υπ.

Πρόσωπο που ασκεί Διευθυντικά Καθήκοντα

Συναλλασόμενος

Ημ/νία

Αγορά

Τεμάχια

Αξία

Α/Π

Είδος

A

KAZIΝΟΣ ΤΑΣΟΣ/ Αντιπρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος

Ο ίδιος

13/06/2023

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

549.931

582.926,86 (δωρεάν διανομή αρθ.114 Ν.4548/2018)

Α

Μετοχή (Κοινή)

Α

ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / Διευθυντής Επενδύσεων

Ο ίδιος

13/06/2023

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

119.248

126.402,88 (δωρεάν διανομή αρθ.114 Ν.4548/2018)

Α

Μετοχή (Κοινή)

Α

ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ / Επικεφαλής Νομικής Υπηρεσίας & Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Ο ίδιος

13/06/2023

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

79.498

84.267,88 (δωρεάν διανομή αρθ.114 Ν.4548/2018)

Α

Μετοχή (Κοινή)

Α

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / Διευθυντής Περιουσίας & Χαρτοφυλακίου

Ο ίδιος

13/06/2023

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

79.499

84.268,94 (δωρεάν διανομή αρθ.114 Ν.4548/2018)

Α

Μετοχή (Κοινή)

A

KAZIΝΟΣ ΤΑΣΟΣ/ Αντιπρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος

Ο ίδιος

14/09/2022

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

535.454

669.317,50 (δωρεάν διανομή αρθ.114 Ν.4548/2018)

Α

Μετοχή (Κοινή)

Α

ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / Διευθυντής Επενδύσεων

Ο ίδιος

14/09/2022

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

115.476

144.345,00 (δωρεάν διανομή αρθ.114 Ν.4548/2018)

Α

Μετοχή (Κοινή)

Α

ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ / Επικεφαλής Νομικής Υπηρεσίας & Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Ο ίδιος

14/09/2022

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

76.984

96.230,00 (δωρεάν διανομή αρθ.114 Ν.4548/2018)

Α

Μετοχή (Κοινή)

Α

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / Διευθυντής Περιουσίας & Χαρτοφυλακίου

Ο ίδιος

14/09/2022

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

76.983

96.228,75 (δωρεάν διανομή αρθ.114 Ν.4548/2018)

Α

Μετοχή (Κοινή)

A

KAZIΝΟΣ ΤΑΣΟΣ/ Αντιπρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος

Ο ίδιος

02/08/2022

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

250.000

312.500,00

Π

Μετοχή (Κοινή)

A

KAZIΝΟΣ ΤΑΣΟΣ/ Αντιπρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος

Ο ίδιος

12/11/2021

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

73.291

63.396,72 (δωρεάν διανομή αρθ.114 Ν.4548/2018)

Α

Μετοχή (Κοινή)

A

KAZIΝΟΣ ΤΑΣΟΣ/ Αντιπρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος

Ο ίδιος

24/11/2020

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

113.774

111.701,29 (δωρεάν διανομή αρθ.114 Ν.4548/2018)

Α

Μετοχή (Κοινή)

A

KAZIΝΟΣ ΤΑΣΟΣ/ Αντιπρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος

Ο ίδιος

06/07/2020

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

23.656

21.490,40

A

Μετοχή (Κοινή)

A

JEREMY GREENHALGH/ Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο ίδιος

06/07/2020

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

8.364

7.527,60

A

Μετοχή (Κοινή)

A

KAZIΝΟΣ ΤΑΣΟΣ/ Αντιπρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος

Ο ίδιος

13/08/2019

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

11.006

8.804,80

Α

Μετοχή (Κοινή)

A

JEREMY GREENHALGH/ Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο ίδιος

13/08/2019

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

10.305

8.244,00

Α

Μετοχή (Κοινή)

Α

ΚΑΖΙΝΟΣ ΤΑΣΟΣ/ Αντιπρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος

Ο ίδιος

10/10/2018

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

1.000

720,00

Α

Μετοχή (Κοινή)

Α

ΚΑΖΙΝΟΣ ΤΑΣΟΣ/ Αντιπρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος

Ο ίδιος

03/04/2018

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

7.000

5.670,00

Α

Μετοχή (Κοινή)

Α

ΚΑΖΙΝΟΣ ΤΑΣΟΣ/ Αντιπρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος

Ο ίδιος

12/01/2017

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

13.000

10.140,00

Α

Μετοχή (Κοινή)

Β

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/ Αντιπρόεδρος ΔΣ

Σύζυγος

15/04/2011

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

103.907

78.969,32

Π

Μετοχή (Κοινή)

B

ΣΙΩΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ/ Πρόεδρος ΔΣ

Ο ίδιος

3/02/2011

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

4.300

3.569,00

Α

Μετοχή (Κοινή)

B

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/ Αντιπρόεδρος ΔΣ

Σύζυγος

23/03/2010

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

5.900

6.667,00

Α

Μετοχή (Κοινή)

B

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/Αντιπρόεδρος ΔΣ

Σύζυγος

19/03/2010

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

649

720,39

A

Μετοχή (Κοινή)

B

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/Αντιπρόεδρος ΔΣ

Σύζυγος

16/03/2010

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

5.241

5.887,51

A

Μετοχή (Κοινή)

B

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/Αντιπρόεδρος ΔΣ

Σύζυγος

10/03/2010

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

1.280

1.538,05

A

Μετοχή (Κοινή)

B

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/ Αντιπρόεδρος ΔΣ

Σύζυγος

20/01/2010

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

22.000

26.400,26

Α

Μετοχή (Κοινή)

B

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/Αντιπρόεδρος ΔΣ

Σύζυγος

15/01/2010

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

5.921

7.873,72

A

Μετοχή (Κοινή)

B

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/Αντιπρόεδρος ΔΣ

Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο με πρόσωπα της περίπτωσης Β

23/12/2009

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

10

13,50

A

Μετοχή (Κοινή)

Β

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/Αντιπρόεδρος ΔΣ

Σύζυγος

20/11/2009

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

8.386

11.660,40

Α

Μετοχή (Κοινή)

Β

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/Αντιπρόεδρος ΔΣ

Σύζυγος

12/11/2009

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

1.000

1.470,64

Α

Μετοχή (Κοινή)

Β

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/Αντιπρόεδρος ΔΣ

Σύζυγος

23/10/2009

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

10.000

15.000,00

Α

Μετοχή (Κοινή)

Β

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/Αντιπρόεδρος ΔΣ

Σύζυγος

22/10/2009

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

2.000

3.000,00

Α

Μετοχή (Κοινή)

Β

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/Αντιπρόεδρος ΔΣ

Σύζυγος

08/10/2009

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

18.037

27.865,04

Α

Μετοχή (Κοινή)

Β

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/Αντιπρόεδρος ΔΣ

Σύζυγος

07/10/2009

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

337

502,13

Α

Μετοχή (Κοινή)

Β

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/Αντιπρόεδρος ΔΣ

Σύζυγος

18/09/2009

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

421

618,87

Α

Μετοχή (Κοινή)

Β

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/Διευθ.Σύμβουλος

Σύζυγος

01/09/2009

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

1.735

2.533,10

Α

Μετοχή (Κοινή)

Β

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/Αντιπρόεδρος ΔΣ

Σύζυγος

01/09/2009

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

1.735

2.533,10

Α

Μετοχή (Κοινή)

Β

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/Διευθ.Σύμβουλος

Σύζυγος

09/07/2009

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

3.500

5.250,00

Α

Μετοχή (Κοινή)

Β

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/Διευθ.Σύμβουλος

Σύζυγος

03/07/2009

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

5.100

7.652,00

Α

Μετοχή (Κοινή)

Β

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/Διευθ.Σύμβουλος

Σύζυγος

01/07/2009

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

5.000

7.550,00

Α

Μετοχή (Κοινή)

Β

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/Διευθ.Σύμβουλος

Σύζυγος

01/06/2009

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

4.300

7.170,37

Α

Μετοχή (Κοινή)

Β

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/Διευθ.Σύμβουλος

Σύζυγος

29/05/2009

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

100

169,00

Α

Μετοχή (Κοινή)

Β

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ/Διευθ.Σύμβουλος

Σύζυγος

27/05/2009

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

3.000

5.084,01

Α

Μετοχή (Κοινή)

Α

ΜΑΡΚΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ/Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό

Ο Ιδιος

07/10/2008

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

500

739,00

Α

Μετοχή (Κοινή)

Β

ΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ/Πρόεδρος ΔΣ

Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο

16/09/2008

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

2.745.000

5.709.600,00

Π

Μετοχή (Κοινή)

Β

ΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ/Πρόεδρος ΔΣ

Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο

12/09/2008

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

800

1.320,60

Α

Μετοχή (Κοινή)

Α

ΜΑΡΚΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ/Μέλος ΔΣ

Ο Ιδιος

12/09/2008

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

500

837,00

Α

Μετοχή (Κοινή)

Β

ΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ/Πρόεδρος ΔΣ

Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο

11/09/2008

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

342

570,96

Α

Μετοχή (Κοινή