Στοιχεία επικοινωνίας

Χειμάρρας 5
15125 Μαρούσι
Αθήνα – Ελλάδα
Τοποθεσία

Τηλ: +30 210 69 100 16
Fax: +30 210 33 119 56
Email: info@trastor.gr