Με έμφαση στην ανάπτυξη, η Επενδυτική Στρατηγική μας στοχεύει στη διεύρυνση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου μέσω ποιοτικών τοποθετήσεων, επιτυγχάνοντας αύξηση της κερδοφορίας και δημιουργώντας υπεραξία για τους μετόχους.

Η Επενδυτική Στρατηγική μας εδράζεται σε τέσσερις πυλώνες:

  • ΕΣΤΙΑΖΟΥΜΕ στον εντοπισμό και στην ανάλυση επενδυτικών ευκαιριών, των οποίων η θέση, η ποιότητα και οι υψηλής φερεγγυότητας μισθωτές, προσφέρουν δυναμική σταθερών εισοδηματικών ροών
  • ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ποιοτικών τοποθετήσεων σε εμπορικά και τουριστικά ακίνητα εισοδήματος
  • ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ πολύπλοκες συναλλαγές με στόχο την άντληση προστιθέμενης αξίας και επίτευξη υψηλών αποδόσεων
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ενεργά το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο, υλοποιώντας ενέργειες αναβάθμισής του και βελτιώνοντας τη σύνθεσή του

Η Trastor εφαρμόζει επαληθευμένο επιχειρηματικό μοντέλο με ισχυρό track record. Η Επενδυτική Στρατηγική μας στοχεύει μέσω ποιοτικών τοποθετήσεων στις παρακάτω κατηγορίες ακινήτων να επιτύχει μακροχρόνια διατήρηση των στόχων της Εταιρείας και των μετόχων:

  • Γραφεία
  • Καταστήματα – Εμπορικά Κέντρα
  • Αποθηκευτικοί Χώροι
  • Τουριστικά Ακίνητα