Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του οποίου εκλέγονται από το ανώτατο όργανο διοίκησης που είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και έχουν τετραετή θητεία. Η θητεία τους παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη της λήξης της θητείας τακτική Γενική Συνέλευση, και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία.

Ως προς την επιλογή των μελών του Δ.Σ. που προτείνονται για εκλογή εφαρμόζονται οι Αρχές της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει θεσπίσει η Εταιρεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό της Εταιρείας ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Λάµπρος Παπαδόπουλος
Λάµπρος ΠαπαδόπουλοςΠρόεδρος, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό Μέλος
Τάσος Καζίνος
Τάσος ΚαζίνοςΑντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Βογιατζής
Ιωάννης ΒογιατζήςΜη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Κορμάς
Γεώργιος ΚορμάςΜη Εκτελεστικό Μέλος
Jeremy Greenhalgh
Jeremy GreenhalghΑνεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Σουζάνα Πογιατζή
Σουζάνα ΠογιατζήΑνεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Δημήτριος Ραγιάς
Δημήτριος ΡαγιάςΜη Εκτελεστικό Μέλος