Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του οποίου εκλέγονται από το ανώτατο όργανο διοίκησης που είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και έχουν τετραετή θητεία. Η θητεία τους παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη της λήξης της θητείας τακτική Γενική Συνέλευση, και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό της Εταιρείας ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Λάµπρος Παπαδόπουλος
Λάµπρος ΠαπαδόπουλοςΠρόεδρος, Μη εκτελεστικό Μέλος
Τάσος Καζίνος
Τάσος ΚαζίνοςΑντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Τίγγης
Γεώργιος ΤίγγηςΜη Εκτελεστικό Μέλος
Anthony Clifford Iannazzo
Anthony Clifford IannazzoΜη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Κορμάς
Γεώργιος ΚορμάςΜη Εκτελεστικό Μέλος
Jeremy Greenhalgh
Jeremy GreenhalghΑνεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Σουζάνα Πογιατζή
Σουζάνα ΠογιατζήΑνεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος