Παντελής Δημόπουλος
Χειμάρρας 5 (5ος όροφος)
15125, Μαρούσι
Τοποθεσία

Τηλ: +30 210 6910016
Email: p.dimopoulos@trastor.gr