Χειμάρρας 9, Παράδεισος Αμαρουσίου, Αττική

Πρόκειται για αυτοτελές κτίριο γραφείων με υπόγειους βοηθητικούς χώρους, συνολικής επιφάνειας 1,900.64τ.μ.  Το ακίνητο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Χειμάρρας και Αμαρουσίου Χαλανδρίου, στο Μαρούσι Αττικής.

Ιδιοκτησία 100%
Μισθωτές
Εμπορική Αξία (€) 9.786.000

Γραφεία