Αγίου Κωνσταντίνου 57, Μαρούσι

Πρόκειται για σύγχρονο κτίριο γραφείων επι της οδού Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 57, στο Μαρούσι. H συνολική επιφάνεια του ακινήτου ανέρχεται σε 3.711,25 τ.μ., και αποτελείται από χώρους γραφείων που εκτείνονται σε πέντε επίπεδα και δύο υπόγειους χώρους στάθμευσης.

Ιδιοκτησία 100%
Μισθωτές
Εμπορική Αξία (€) 6.817.000

Γραφεία