Τ. Καβαλιεράτου 7, Κηφισιά

Πρόκειται για αυτόνομο κτίριο γραφείων με υπόγειους βοηθητικούς χώρους όπως και χώρους στάθμευσης. Το ακίνητο βρίσκεται στην οδό Τ. Καβαλιεράτου 7 στη Κηφισιά.

Η συνολική επιφάνεια του ακινήτου ανέρχεται σε 8.262,79 τ.μ

Ιδιοκτησία 100%
Μισθωτές ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. / ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. / THINK DIGITAL ΜΟΝ. Α.Ε. / FORESTVIEW ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. / SEB GROUP ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. / AEGEK Α.Ε. / AEGEK ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. / EL CAFÉ Α.Ε. / ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. / AKTΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. / PLAN KAPPA Ι.Κ.Ε. / SSQ Α.Ε.
Εμπορική Αξία (€) 5.959.000

Γραφεία