Αμαρουσίου Χαλανδρίου 29, Μαρούσι

Πρόκειται για τετραώροφο κτίριο γραφείων το οποίο βρίσκεται επί της οδού Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ. 29, στο Μαρούσι. Η συνολική επιφάνεια του ακινήτου ανέρχεται σε 4.356,77 τ.μ. και αποτελείται από χώρους γραφείων με υπόγειους χώρους στάθμευσης και λοιπούς βοηθητικούς χώρους.

Το ακίνητο  είναι πλήρως μισθωμένο.

Ιδιοκτησία 100%
Μισθωτές ΑΒΑΞ Α.Ε.
Εμπορική Αξία (€) 8.534.000

Γραφεία