Λεωφόρος Μεσογείων 515, Αγία Παρασκευή, Αττική

Πρόκειται για αυτοτελές κτήριο γραφείων επί της Λ. Μεσογείων αρ. 515 στην Αγία Παρασκευή. Το ακίνητο αποτελείται από καταστήματα και γραφειακούς χώρους σύγχρονων προδιαγραφών, εξαιρετικής προβολής και προσβασιμότητας και είναι εκμισθωμένο στο σύνολο του σε πολυεθνικές και ελληνικές εταιρείες. Η συνολική επιφάνεια του ανέρχεται στα 4.692,36 τ.µ. και εκτείνεται σε τέσσερις ορόφους, και δυο υπόγειους χώρους όπου διατίθονται 66 θέσεις στάθμευσης.

Ιδιοκτησία 100%
Μισθωτές ARCHIRODON N.V. / ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΗ Α.Β.Ε.Ε. / ALSTOM TRANSPORT ΕΛΛΑΣ Α.Ε
Εμπορική Αξία (€) 6.010.000

Γραφεία