Ηρακλείτου 7, Κολωνάκι, Αθήνα

Πρόκειται για αυτόνομο κτίριο γραφείων ανεγερμένο σε οικόπεδο 405,75 τ.μ., αποτελούμενο από υπόγειο βοηθητική χρήσης, ισόγειο και 4 ορόφους υπέρ το ισόγειο και δώμα. Η συνολική έκταση του ακινήτου ανέρχεται σε 1692,38τ.μ.

Το ακίνητο έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο

Ιδιοκτησία 100%
Μισθωτές
Εμπορική Αξία (€) 5.800.000

Γραφεία