Αγίου Κωνσταντίνου 49, Μαρούσι

Πρόκειται για σύγχρονο τριώροφο κτίριο γραφείων, επιφάνειας 4.736,78 τ.μ., το οποίο βρίσκεται επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 49 & Γράμμου, στο Μαρούσι Αττικής. Το ακίνητο αποτελείται από γραφειακούς χώρους με θέσεις στάθμευσης και λοιπούς βοηθητικούς & κοινόχρηστους χώρους.

Το σύνολο του ακινήτου είναι μισθωμένο σε πολυεθνικές εταιρίες.

Ιδιοκτησία 100%
Μισθωτές P PROCTER & GAMBLE HELLAS LTD / DECA A.E.Δ.Ο.Ε. / GH XENIA MANCO
Εμπορική Αξία (€) 13.320.000

Γραφεία