Σωρού 18-20 & Αμαρουσίου Χαλανδρίου, Μαρούσι

Κτιριακό συγκρότημα γραφειακών χώρων συνολικής επιφάνειας 16.795 τ.μ.. Το ακίνητο αποτελείται απο δυο κτίρια συνολικής ανωδομής 4.868 τ.μ. και χώρους υπογείων ορόφων συνολικής επιφάνειας 11.926 τ.μ., εντός οικοπέδου συνολικού εμβαδού 6.506,91 τ.μ.

Το ακίνητο ειναι πλήρως μισθωμένο

Ιδιοκτησία 100%
Μισθωτές Φουρλής  Α.Ε.
Εμπορική Αξία (€) 27.709.000

Γραφεία