Σωρού 18-20 & Αμαρουσίου-Χαλανδρίου, Μαρούσι, Αττική

Κτιριακό συγκρότημα γραφειακών χώρων συνολικής επιφάνειας 16.795 τ.μ.. Το ακίνητο αποτελείται απο δυο κτίρια συνολικής ανωδομής 4.868 τ.μ. και χώρους υπογείων ορόφων συνολικής επιφάνειας 11.926 τ.μ., εντός οικοπέδου συνολικού εμβαδού 6.506,91 τ.μ.

Το ακίνητο θα λάβει πιστοποίηση “BREEAM Very Good”

Ιδιοκτησία 100%
Μισθωτές
Εμπορική Αξία (€) 28.226.000

Γραφεία