Μιχαλακοπούλου 80, Αθήνα

Πρόκειται για αυτοτελές πολυώροφο κτήριο γραφείων με υπόγειες θέσεις στάθμευσης, στη συμβολή των οδών Μιχαλακοπούλου αρ. 80 & Παπαδιαμαντοπούλου στην Αθήνα. Η συνολική επιφάνεια που ακινήτου ανέρχεται σε 14.957 τ.μ.

Ιδιοκτησία 100%
Μισθωτές TP SERVGLOBAL Ε.Π.Ε. | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. | HDI GLOBAL SE | ΑΡΤΟΔΕΝΤΡΟ ΙΚΕ |FREEDOM FINANCE EUROPE Ltd | NTT DATA ΑΕ
Εμπορική Αξία (€) 34.670.000

Γραφεία