Μεσογείων 109-111, Αθήνα

Πρόκειται για αυτοτελές, πολυώροφο κτήριο γραφείων επί της Λεώφ. Μεσογείων 109-111, στο δήμο Αθηναίων. Αποτελείται από δυο υπόγειου ορόφους, ισόγειο και επτά υπέρ του ισογείου ορόφους. Η συνολική έκταση του ακινήτου ανέρχεται σε 6.950,08τμ, εντός οικοπέδου 23.898,23 τ.μ.

Το ακίνητο είναι πλήρως μισθωμένο.

Ιδιοκτησία 100%
ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΟΝ. Α.Ε.
Εμπορική Αξία (€) 20.430.000

Γραφεία