Κρήτης 2 και Γραβιάς 12, Αργυρούπολη, Αθήνα

Πρόκειται για αυτόνομο κτήριο γραφείων με υπόγειους χώρους αποθήκευσης το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κρήτης 2 & Γραβιάς 12 στην Αργυρούπολη, Αθήνα.

Η επιφάνεια του ακινήτου είναι 1.020,35 τ.μ.

Ιδιοκτησία 100%
Μισθωτές
Εμπορική Αξία (€) 1.179.000

Γραφεία