Λεωφόρος Κηφισίας 168, Μαρούσι, Αττική

Πρόκειται για ένα σύγχρονο τετραώροφο κτίριο μεγάλης προβολής επί της Λ. Κηφισίας 168 στο Μαρούσι Αττικής.

Το ακίνητο έχει εκμισθωμένη επιφάνεια εμβαδόν 5.529,19 τ.µ. και αποτελείται απο χώρους γραφείων επιφάνειας 2.228,04 τ.μ. και υπόγειους χώρους αποθήκευσης & στάθμευσης,  επιφάνειας 3.301,16 τ.μ.  Το σύνολο του ακινήτου είναι πλήρως μισθωμένο.

Ιδιοκτησία 100%
Μισθωτές NRG SUPPLY AND TRADING SA
Εμπορική Αξία (€)

7.606.000

Γραφεία – Μικτή Χρήση