Γραβιάς 3 και Γρανικού, Παράδεισος Αμαρουσίου

Πρόκειται για αυτoτελές κτίριο γραφείων με υπόγειους αποθηκευτικούς χώρους, συνολικής επιφάνειας 3,274.80 τ.μ. περίπου. Το ακίνητο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Γραβιάς 3 & Γρανικού, στον Παράδεισο Αμαρουσίου.

Το ακίνητο είναι πλήρως μισθωμένο.

Ιδιοκτησία 100%
Μισθωτές ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Εμπορική Αξία (€) 7.286.000

Γραφεία