Φιλελλήνων 1 & Όθωνος, Αθήνα

Πρόκειται για τέσσερις ανεξάρτητους και αυτοτελείς ορόφους γραφείων, σε επταώροφο κτίριο, επί της πλατείας Συντάγματος. Το ακίνητο, είναι υψηλής προβολής και ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο μνημείο, από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Η συνολική επιφάνεια των Β’, Γ’, Δ’ και Ε’ ορόφων, ανέρχεται σε 1.492,70 τ.μ.

Ιδιοκτησία 100%
Μισθωτές SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. / ALANTRA CORPORATE Α.Ε. / OLIVER WYMAN LTD / HF HELLENIC FINANCE ΜΟΝΟΠ. Α.Ε.
Εμπορική Αξία (€)

7.529.000

Γραφεία