Αμαρουσίου Χαλανδρίου 16, Μαρούσι

Πρόκειται για τετραώροφο κτίριο γραφείων, επί της οδού Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ. 16, στο Μαρούσι. Η συνολική επιφάνεια του ακινήτου ανέρχεται σε 21.412,29 τ.μ. και αποτελείται από χώρους γραφείων με υπόγειους χώρους στάθμευσης και λοιπούς βοηθητικούς χώρους.

Το ακίνητο είναι πλήρως μισθωμένο.

Ιδιοκτησία 100%
Μισθωτές ΑΒΑΞ Α.Ε
Εμπορική Αξία (€) 33.700.000

Γραφεία