Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 94, Αθήνα

Πρόκειται για αυτόνομο πολυώροφο κτίριο γραφείων, εξαιρετικής προβολής και άριστης προσβασιμότητας  στο κέντρο της Αθήνας επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας  94.

Η επιφάνεια του ακινήτου είναι 5.329,58 τ.μ.,

Ιδιοκτησία 100%
Μισθωτές ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E.
Εμπορική Αξία (€) 22.876.000

Γραφεία