Λάμπρος Παπαδόπουλος – Audit

Λάμπρος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος [...]

Λάμπρος Παπαδόπουλος – Audit2023-03-21T14:40:42+00:00

Σουζάνα Πογιατζή audit

Σουζάνα Πογιατζή, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου, Μέλος Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης [...]

Σουζάνα Πογιατζή audit2023-03-30T08:27:33+00:00

Σουζάνα Πογιατζή

Σουζάνα Πογιατζή, Aνεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Επιστροφή στο [...]

Σουζάνα Πογιατζή2023-03-30T08:13:59+00:00

Luca Malighetti

Luca Malighetti, Μέλος Επιστροφή στην Επενδυτική Επιτροπή [...]

Luca Malighetti2021-06-01T08:42:31+00:00

Έλλη Κλάρου

Έλλη Κλάρου, Επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού & Υπεύθυνη Εταιρικών Ανακοινώσεων [...]

Έλλη Κλάρου2023-08-03T07:29:30+00:00

Ιωάννης Λέτσιος

Ιωάννης Λέτσιος, Υπεύθυνος Οικονομικής Διεύθυνσης Επιστροφή στα Ανώτερα Στελέχη [...]

Ιωάννης Λέτσιος2023-03-29T19:21:14+00:00

Γεώργιος Κορμάς

Γεώργιος Κορμάς, Μη Εκτελεστικό Μέλος Επιστροφή στο [...]

Γεώργιος Κορμάς2023-03-29T19:12:25+00:00
Go to Top