Ιωάννης Λέτσιος, Υπεύθυνος Οικονομικής Διεύθυνσης

Ο κ. Ιωάννης Λέτσιος είναι Υπεύθυνος Οικονομικής Διεύθυνσης της Trastor ΑΕΕΑΠ. Εντάχθηκε στην Εταιρεία το 2019, ενώ διετέλεσε ως Υπεύθυνος Λογιστηρίου της Εταιρείας από το 2015, ως εξωτερικός συνεργάτης.

Ο κ. Ιωάννης Λέτσιος διαθέτει 40ετή και πλέον εμπειρία ως Οικονομικός Διευθυντής, ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και ως Προϊστάμενος Λογιστηρίου σε διάφορες εταιρείες στην Ελλάδα. Πριν ενταχθεί στο δυναμικό της Εταιρείας, είχε εργασθεί επί 20ετίας στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς ως Οικονομικός Διευθυντής διάφορων θυγατρικών εταιρειών της Τράπεζας Πειραιώς, μεταξύ των οποίων Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ., και Πειραιώς Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Επίσης, κατά το παρελθόν, είχε εργαστεί, επί 11 έτη, ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής στη Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε., και είχε διατελέσει Προϊστάμενος Λογιστηρίου της Φαρμακευτικής – Βιομηχανίας ELPEN Α.Ε.

Είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς (νυν Πανεπιστήμιο Πειραιώς), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Επίσης είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος από το 1984 και κάτοχος άδειας Λογιστή – Φοροτεχνικού του Ο.Ε.Ε. (Α΄ τάξης).