Ιωάννης Λέτσιος, Υπεύθυνος Οικονομικής Διεύθυνσης

Ο κος Ιωάννης Λέτσιος είναι Υπεύθυνος Οικονομικής Διεύθυνσης στην Trastor ΑΕΕΑΠ.

Ο κος Ιωάννης Λέτσιος διαθέτει 38ετή εμπειρία ως Οικονομικός Διευθυντής, Προϊστάμενος Λογιστηρίου και ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής σε διάφορες εταιρίες στην Ελλάδα. Τα τελευταία 20 έτη εργάσθηκε στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς ως Οικονομικός Διευθυντής διαφόρων θυγατρικών εταιριών της Τράπεζας Πειραιώς, μεταξύ των οποίων Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ., και Πειραιώς Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Νωρίτερα είχε εργαστεί ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής στη Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε., και είχε διατελέσει Προϊστάμενος Λογιστηρίου της Φαρμακευτικής – Βιομηχανίας ELPEN Α.Ε.

Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος από το 1984 και κάτοχος άδειας Λογιστή – Φοροτεχνικού του Ο.Ε.Ε. (Α΄ τάξης).