Αγγελική Ρινακάκη, Δικηγόρος

Η Αγγελική Ρινακάκη είναι δικηγόρος και υπάγεται στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της Trastor ΑΕΕΑΠ.

Πριν ενταχθεί στο δυναμικό της Eταιρείας, εργάστηκε ως δικηγόρος σε μεγάλες δικηγορικές εταιρείες της Αθήνας, με ειδίκευση σε ζητήματα εκτέλεσης, χρηματοδότησης εταιρειών, εμπορικών συμβάσεων και στην παροχή νομικών συμβουλών σε συναλλαγές μεγάλης αξίας με αντικείμενο την ακίνητη περιουσία.

Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στον τομέα του Τραπεζικού Δικαίου και της Χρηματοδότησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, όπου αποφοίτησε πρώτη στο έτος της.