Γκέλυ Ρινακάκη, Δικηγόρος

Η Γκέλυ Ρινακάκη είναι δικηγόρος και υπάγεται στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της Trastor ΑΕΕΑΠ.

Πριν ενταχθεί στο δυναμικό της Eταιρείας, εργάστηκε ως δικηγόρος σε μεγάλες δικηγορικές εταιρείες της Αθήνας, με ειδίκευση σε ζητήματα χρηματοδότησης εταιρειών, εμπορικών συμβάσεων, εκτέλεσης, νομικού ελέγχου ακινήτων και εταιρειών και στην παροχή νομικών συμβουλών σε συναλλαγές μεγάλης αξίας με αντικείμενο την ακίνητη περιουσία.

Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στον τομέα του Τραπεζικού Δικαίου και της Χρηματοδότησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, όπου αποφοίτησε πρώτη στο έτος της, ενώ έχει ολοκληρώσει με άριστα το Σεμινάριο Φορολογικού Δικαίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.