Δημήτρης Πλασκοβίτης

Δημήτρης Πλασκοβίτης, Junior Associate, Διεύθυνση Περιουσίας & Χαρτοφυλακίου [...]

Δημήτρης Πλασκοβίτης2023-03-28T15:51:56+00:00

Ιωάννης Βογιατζής BoD

Ιωάννης Βογιατζής, Μη Εκτελεστικό Μέλος Επιστροφή στο Διοικητικό [...]

Ιωάννης Βογιατζής BoD2022-09-07T14:43:24+00:00

Γεώργιος Κορμάς Μέλος

Γεώργιος Κορμάς, Μέλος Επιστροφή στην Επενδυτική Επιτροπή [...]

Γεώργιος Κορμάς Μέλος2022-03-03T18:31:39+00:00

Εύη Λιακαυγέρη

Εύη Λιακαυγέρη, Λογίστρια Επιστροφή στην Ομάδα μας [...]

Εύη Λιακαυγέρη2021-11-19T18:11:52+00:00

Ράνια Βαγγέλη

Ράνια Βαγγέλη, Associate, Διεύθυνση Περιουσίας & Χαρτοφυλακίου Επιστροφή [...]

Ράνια Βαγγέλη2021-11-10T11:22:49+00:00

Λάμπρος Παπαδόπουλος – Audit

Λάμπρος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος [...]

Λάμπρος Παπαδόπουλος – Audit2023-03-21T14:40:42+00:00
Go to Top