Έλλη Κλάρου,Υπεύθυνη Εταιρικών Ανακοινώσεων | Senior Executive Assistant

Η Έλλη Κλάρου είναι Senior Executive Assistant στη εταιρεία Trastor ΑΕΕΑΠ, και παράλληλα ασκεί καθήκοντα Υπεύθυνης Εταιρικών Ανακοινώσεων.

Διαθέτει εμπειρία στην υποστήριξη ανώτερων Διοικητικών στελεχών εταιρειών, στις πελατειακές σχέσεις, τις διαδικασίες ανθρωπίνου δυναμικού και το Marketing. Πριν ενταχθεί στην ομάδα της Trastor, είχε εργαστεί στο τομέα των τηλεπικοινωνιών και της ναυτιλίας.

Η Έλλη είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου La Verne, της Καλιφόρνιας με πτυχιακό τίτλο στην Διοίκηση Επιχειρήσεων και εξειδίκευση στο Marketing. Έχει επίσης παρακολουθήσει σεμινάρια στη διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού και σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας.