Έλλη Κλάρου, Executive Assistant

Η Έλλη Κλάρου είναι Executive Assistant στη εταιρεία Trastor ΑΕΕΑΠ.

Διαθέτει εμπειρία 18 ετών ως Executive Assistant σε Ανώτερα Διευθυντικά και Διοικητικά στελέχη εταιρειών κατέχοντας γνώση και εμπειρία στις πελατειακές σχέσεις, την υποστήριξη πελατών, τις διαδικασίες Ανθρωπίνου δυναμικού και το Marketing. Πριν ενταχθεί στην ομάδα της Trastor, είχε εργαστεί στο τομέα των τηλεπικοινωνιών και της ναυτιλίας.

Η Έλλη είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου La Verne, της Καλιφόρνιας με πτυχιακό τίτλο στην Διοίκηση Επιχειρήσεων και εξειδίκευση στο Marketing. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια για τις Πολιτικές και τις διαδικασίες του Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και σεμινάρια Εσωτερικού Επιθεωρητή κατά διαδικασίες ISO 9001 από τον οργανισμό ΕΛΟΤ Α.Ε.