Έλλη Κλάρου, Επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού & Υπεύθυνη Εταιρικών Ανακοινώσεων

Η Έλλη Κλάρου είναι Επικεφαλής του Ανθρώπινου Δυναμικού & Υπεύθυνη Εταιρικών Ανακοινώσεων της Trastor ΑΕΕΑΠ.

Είναι επίσης μέλος της ESG ομάδας εργασίας της Εταιρείας με κύρια αρμοδιότητα τις κοινωνικές δράσεις της Εταιρείας.

Διαθέτει εμπειρία στις διαδικασίες Ανθρώπινου Δυναμικού, στο Μarketing, και στην υποστήριξη Ανώτερων Διοικητικών στελεχών εταιρειών. Πριν ενταχθεί στην ομάδα της Trastor, είχε εργαστεί στο τομέα των τηλεπικοινωνιών και της ναυτιλίας.

Η Έλλη είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου La Verne, της Καλιφόρνιας με πτυχιακό τίτλο στην Διοίκηση Επιχειρήσεων και εξειδίκευση στο Marketing. Έχει επίσης παρακολουθήσει σεμινάρια στη διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού και σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας.