Γεώργιος Κορμάς, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο Γιώργος Κορμάς είναι Ανώτερος Γενικός Διευθυντής και μέλος της Eκτελεστικής Eπιτροπής της Τράπεζας Πειραιώς. Επιπροσθέτως είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Piraeus Real Estate S.A. καθώς και της PICAR S.A., θυγατρικές της Τράπεζας Πειραιώς.

Πριν από την είσοδό του στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, ο κ. Κορμάς υπηρέτησε ως σύμβουλος του διοικητή της τράπεζας της Ελλάδας και πριν από αυτό εργάστηκε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Κατέχει 20ετή εμπειρία στον τραπεζικό και οικονομικό τομέα καθώς και στους τομείς της περιφερειακής, τουριστικής ανάπτυξης και της ακίνητης περιουσίας.

Ο Γιώργος Κορμάς είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών και πτυχίου MSc στη Τραπεζική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση, και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, από το Justus-Liebig-Universitat Gieben (JLU) της Γερμανίας.