Λάμπρος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο κ. Παπαδόπουλος ξεκίνησε την καριέρα του το 1993 στην Ernst & Young στο Λονδίνο, όπου εργάστηκε στους τομείς Ελέγχου (Audit – Media & Resources) και Εταιρικής Χρηματοδότησης (Corporate Finance – Business Valuations). Κατά το διάστημα 1998-2012 εργάστηκε στη Citigroup (Λονδίνο), ώς Επικεφαλής του τμήματος Ανάλυσης για την Ελληνική και Κυπριακή Χρηματιστηριακή Αγορά και του τμήματος Εταιριών Μικρής και Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης στην Ηπειρωτική Ευρώπη. Από το 2006 κατείχε τη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου και διετέλεσε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του τμήματος Ανάλυσης.

Το 2013 διετέλεσε Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος στο Μεταβατικό Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου. Για το διάστημα 2013-2015 υπήρξε Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Euroxx Securities S.A. Την περίοδο 2015 ως το 2018 διετέλεσε Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και Μέλος της Επιτροπής Αμοιβών.

Από το 2017 είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Trastor Real Estate Investment Company SA η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Αθήνας.  Από το 2018 είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Global Ports Investments Plc, η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Ο κ. Παπαδόπουλος ιδιωτεύει ώς Χρηματοοικονομικός και Στρατηγικός Σύμβουλος από το 2013.

Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Kent at Canterbury στο Ηνωμένο Βασίλειο με τίτλο σπουδών Accounting with Computing (B.A.Hons – First Class) και από το 1996 εγκεκριμένος λογιστής Μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales.