Βασίλειος Νέρης, Senior Investment Associate, Investment Management

Ο Βασίλειος Νέρης είναι Senior Investment Associate στην Trastor ΑΕΕΑΠ.

Διαθέτει εμπειρία στους τομείς των επενδύσεων σε real estate και NPL, στα χρηματοοικονομικά των επιχειρήσεων και στο risk advisory. Πριν ενταχθεί στην Trastor, εργάστηκε στην ZOIA, στην QQuant, στην Deloitte & στην EΥ, συμμετέχοντας σε μια πληθώρα συναλλαγών στους τομείς του real estate και των NPLs, ενώ έχει διατελέσει και σύμβουλος σε private equity funds σε NPL και Structured Finance επενδύσεις.

Ο Βασίλης είναι κάτοχος CFA, και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Χρηματοοικονομική Μηχανική & Διαχείριση Κινδύνων από το Imperial College Business School, και μεταπτυχιακού τίτλου στα Χρηματοοικονομικά από το Warwick Business School, καθώς και κάτοχος πτυχίου στην Λογιστική & Χρηματοοικονομική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.