Εύη Λιακαυγέρη, Λογίστρια

H Εύη Λιακαυγέρη κατέχει καθήκοντα Λογίστριας στην Trastor ΑΕΕΑΠ.
Πριν ενταχθεί στο δυναμικό της Εταιρείας, εργάστηκε ως λογίστρια σε διάφορες θυγατρικές του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, όπως η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ, η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, και η Trastor ΑΕΕΑΠ για την περίοδο 2006-2009. Τα τελευταία 2 έτη εργαζόταν στην PwC Business Solutions AE.
Η Εύη κατέχει πτυχίο του τμήματος Λογιστικής της Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΑΤΕΙ Πατρών.