Κωστής Χατζάκης, Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Ο Κωστής Χατζάκης κατέχει καθήκοντα Προϊσταμένου Λογιστηρίου στην Trastor ΑΕΕΑΠ.

Πριν ενταχθεί στο δυναμικό της Εταιρείας, εργάστηκε ως Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών στον Όμιλο Resolute Asset Management. Νωρίτερα είχε εργαστεί επί 16ετίας σε θυγατρικές του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, ως υπάλληλος λογιστηρίου της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ και της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε., καθώς και ως προϊστάμενος λογιστηρίου στην Πειραιώς Real Estate Α.Ε. και την PICAR Α.Ε. (Citylink).

Ο Κωστής κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική (MSc in Applied Accounting and Auditing) από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει άδεια υπογραφής λογιστή-φοροτεχνικού Α’ τάξης και είναι κάτοχος του Diploma in International Financial Reporting (DipIFR) από το ACCA.