Ιωάννης Βογιατζής, Μέλος

Ο κ. Ιωάννης Βογιατζής είναι επικεφαλής του τμήματος NPEs and Participations της Τράπεζας Πειραιώς και διαθέτει εμπειρία 20 και πλέον ετών στον τομέα του private equity και των εναλλακτικών επενδύσεων.

Έχει εργαστεί στο Λονδίνο στην NBGI Private Equity ως επικεφαλής των δραστηριοτήτων της εταιρείας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, και στη Citigroup Venture Capital International όπου ήταν υπεύθυνος για τις επενδύσεις private equity στην Κεντροανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική, και Ινδία. Είναι επίσης ο ιδρυτής της Owl Capital με έδρα το Λονδίνο.

Είναι μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών Euromedica (Ελλάδα) και Strix Asset Management (Ιρλανδία). Στο παρελθόν έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών Prestige 96 (Βουλγαρία), Mermeren Kombinat (Βόρεια Μακεδονία), BirgiMefar (Τουρκία), PNG Gerolymatos (Ελλάδα), Dodoni (Ελλάδα), AKTO (Ελλάδα) Sante Oncology Services (Τουρκία).

Ο κ. Βογιατζής είναι κάτοχος MBA in International Business από το Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, και MEng in Chemical Engineering από το University of Birmingham.