Ιωάννης Βογιατζής, Μέλος, Mη εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ

Ο κ. Ιωάννης Βογιατζής είναι CEO & CIO της εταιρείας Strix Asset Management Limited με έδρα την Ιρλανδία. Η εταιρεία εξειδικεύεται στον τομέα των επενδύσεων private equity και διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο επενδύσεων αξίας €0,3 δισ..
Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως επικεφαλής του τμήματος NPEs and Participations της Τράπεζας Πειραιώς (χαρτοφυλάκιο συνολικής αξίας άνω των €25 δισ.). Έχει επίσης εργαστεί στο Λονδίνο στην NBGI Private Equity ως επικεφαλής των δραστηριοτήτων της εταιρείας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, και στη Citigroup Venture Capital International όπου ήταν υπεύθυνος για επενδύσεις private equity στην Κεντροανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική, και Ινδία. Συνολικά ο κ. Βογιατζής διαθέτει εμπειρία 20 και πλέον ετών στον τομέα του private equity και των εναλλακτικών επενδύσεων.

Είναι μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών Euromedica (Ελλάδα), ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. (Ελλάδα), Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο (Ελλάδα), PICAR (Ελλάδα) και Strix Asset Management (Ιρλανδία). Στο παρελθόν έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σημαντικού αριθμού εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των Prestige 96 (Βουλγαρία), Mermeren Kombinat (Βόρεια Μακεδονία), BirgiMefar (Τουρκία), PNG Gerolymatos (Ελλάδα), Dodoni (Ελλάδα) και AKTO (Ελλάδα).

Ο κ. Βογιατζής είναι κάτοχος MBA από το Ecole Nationale des Ponts et Chaussées και MEng in Chemical Engineering από το University of Birmingham.