Δημήτριος Ραγιάς, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο κ. Δημήτριος Ραγιάς είναι Πολιτικός Μηχανικός και ειδικεύεται στην ανάπτυξη και διαχείριση ακίνητης περιουσίας. Είναι επικεφαλής της Μονάδας Group Real Estate του Ομίλου Πειραιώς. Επιπροσθέτως, είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Piraeus Real Estate Α.Ε. καθώς και της PICAR Α.Ε.

Πριν την ενσωμάτωσή του στον Όμιλο της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, εργάστηκε στην Resolute Asset Management, ενώ νωρίτερα είχε ασχοληθεί με την ανάπτυξη και κατασκευή εμπορικών ακινήτων. Έχει εμπλακεί σε μεγάλες συναλλαγές πώλησης και διαχείρισης χαρτοφυλακίων ακινήτων και μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μεγάλη Βρετανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Έχει πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας στους τομείς ανάπτυξης έργων και κατασκευών, συγχωνεύσεων και εξαγορών, αποτιμήσεων και επιχειρηματικού σχεδιασμού, καθώς και στη διαχείριση μεγάλων έργων, και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον Χρηματοπιστωτικό τομέα.

Ο κ. Ραγιάς είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA) από το INSEAD Business School, και πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού (B.Sc./M.Sc.) από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.