Δημήτρης Πλασκοβίτης, Junior Associate, Διεύθυνση Περιουσίας & Χαρτοφυλακίου

Ο Δημήτρης Πλασκοβίτης είναι Associate στη Διεύθυνση Περιουσίας & Χαρτοφυλακίου της Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π.

Πριν ενταχθεί στην ομάδα της Trastor, εργάστηκε ως Relationship Manager στο τμήμα Structured Finance της Eurobank, όπου συμμετείχε ενεργά στην σύνταξη ομολογιακών δανειακών συμβάσεων με μεγάλους ξενοδοχειακούς ομίλους της Ελλάδας και του Εξωτερικού. Προηγουμένως απασχολήθηκε ως σύμβουλος επιχειρήσεων στην Planet S.A.

Ο Δημήτρης είναι απόφοιτος του University of Bristol με πτυχίο στα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά. Επίσης είναι πιστοποιημένος Χρηματοοικονομικός Αναλυτής (CFA charterholder).