Θέση «Πάτημα»

Εμπορική αποθήκη, πιστοποιημένη LEED – Silver συνολικής επιφανείας 23.851,40 τ.μ. Το κτίριο αποτελείται από εμπορικούς χώρους αποθήκης που εκτίνονται σε τρεις ορόφους. καθώς και χώρους γραφείων ισογείου και 1ου ορόφου.

Ιδιοκτησία 100%
Μισθωτές ΣΟΛΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Εμπορική αξία (€)

Logistics