Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης, Κόμβος Ανθήλη, Λαμία

Το ακίνητο αποτελείται από εγκαταστάσεις πρατηρίου υγρών καυσίμων, αίθουσα πωλήσεων, εστιατόριο, πλυντήριο, λιπαντήριο και βοηθητικούς χώρους. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις έχουν ανεγερθεί σε γήπεδο επιφάνειας 7.495,82τ.μ. και έχουν συνολικό εμβαδόν 639,4 τ.µ. Το σύνολο του ακινήτου είναι μισθωμένο στην Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.

Εμβαδό Οικοπέδου 7.495,82 τ.μ.
Εμβαδό Κτιρίου 639,4 τ.μ.
Μισθωτής ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ A.Β.Ε.E
Εμπορική Αξία (€) 31.000
Ιδιοκτησία 100%

Άλλα Εμπορικά & Γη