Θέση «Κανάλι Μόρνου ή δρόμος Χασιάς-Κυρίλλου», Αττική

Το ακίνητο αφορά σε logistics center και αποτελείται από δύο κτίρια Α & Β συνολικού εμβαδού 10.980,94 τ.μ.. Το κτίριο Α’ αποτελείται από εμπορικούς χώρους αποθήκης ισογείου και υπογείου καθώς και χώρους γραφείων 1ου και 2ου ορόφου συνολικού εμβαδού 10.680,94 τ.μ.. Το κτίριο Β’ διαθέτει ισόγειο γραφείων 300 τ.μ. Το ακίνητο βρίσκεται στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Το ακίνητο είναι πλήρως μισθωμένο

Ιδιοκτησία 100%
Μισθωτές ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΜΟΝ. Α.Ε.
Εμπορική αξία (€)

Logistics