Θέση «Πεύκα Σπυρίδωνα»

Εμπορική αποθήκη, logistics, συνολικής επιφανείας 4.545 τ.μ. αποτελούμενη από ισόγεια αποθήκη και γραφεία 1ου ορόφου, στο Ασπρόπυργο Αττικής.

Το ακίνητο είναι πλήρως μισθωμένο

Ιδιοκτησία 100%
Μισθωτές Alocop
Εμπορική αξία (€)

Logistics