Τάσος Καζίνος, Διευθύνων Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος

Ο κ. Τάσος Καζίνος είναι Διευθύνων Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και Προέδρος της Επενδυτικής Επιτροπής της Trastor ΑΕΕΑΠ.

Διαθέτει 28 και πλέον έτη επαγγελματικής εμπειρίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και την Ελλάδα, κατά τη διάρκεια των οποίων έχει αναλάβει επιτυχώς ανώτερες διευθυντικές θέσεις. Πριν ενταχθεί στην Trastor, εργάστηκε στην Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ ως Επικεφαλής του Real Estate Investments εστιάζοντας στην αναδιάρθρωση δανείων και στην ανάπτυξη στρατηγικής αποεπενδύσεων του χαρτοφυλακίου REO της Τράπεζας. Έχει επίσης εργαστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο για την Argo Capital Management, με εξειδίκευση στις αναδυόμενες αγορές, τις επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων και την απόκτηση, ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων. Επιπλέον, έχει υπηρετήσει ως εκτελεστικό μέλος της Albert Abela Corporation, εταιρεία διαχείρισης υπηρεσιών τροφίμων και ξενοδοχειακού ομίλου με πωλήσεις $1,4 δις, όπου ήταν υπεύθυνος για την απόκτηση, την αναδιάρθρωση και τη διαχείριση ξενοδοχείων, για τη διαχείριση και την ανάπτυξη in-flight υπηρεσιών, καθώς και για την αποεπένδυση μη στρατηγικών θυγατρικών. Εργάστηκε επίσης για την Bain & Company, εταιρεία συμβούλων στρατηγικής, με έδρα τη Βοστώνη.

Ο κ. Καζίνος κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Harvard Business School, και είναι αριστούχος απόφοιτος του London School of Economics με πτυχιακό τίτλο στο Industrial and Business Economics.