Γιώτα Ανδρέου, Διευθύντρια Στρατηγικής Ανάπτυξης Εργασιών

Η Γιώτα Ανδρέου είναι επικεφαλής της Διεύθυνσης Στρατηγικής Ανάπτυξης Εργασιών της Εταιρίας. Οι αρμοδιότητες της αφορούν τόσο στην εξεύρεση νέων επενδύσεων και ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών όσο και στο συντονισμό διαδικασιών υλοποίησης νέων επενδύσεων.

Κατέχει 14-ετή επαγγελματική εμπειρία με εξειδίκευση στο Real Estate και διαθέτει σημαντική εμπειρία στην αξιοποίηση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας και στις συμβουλευτικές υπηρεσίες. Το 2014 εντάχθηκε στο δυναμικό του τμήματος Task Force Merchant Banking της Τράπεζας Πειραιώς με βασικές αρμοδιότητες την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε αναδιαρθρώσεις μεγάλων προβληματικών δανείων στον κλάδο του real estate. Συμμετείχε στην ομάδα που διαχειρίστηκε την αποεπένδυση της Τράπεζας από την Trastor με την πώληση ποσοστού 33,8% στη Värde Partners το Ιούνιο 2016. Τον Ιανουάριο 2017, ηγήθηκε της ομάδας που ολοκλήρωσε επιτυχώς Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, αντλώντας κεφάλαια ύψους €20,2 εκατ. Από το 2007, διετέλεσε στέλεχος του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς, όπου και ανέλαβε τον στρατηγικό σχεδιασμό αξιοποίησης και διαχείρισης χαρτοφυλακίων ακινήτων, ενώ έχει συμβάλει επιτυχώς σε επενδύσεις και από-επενδύσεις σε εταιρίες/συμμετοχές του Ομίλου. Στο πλαίσιο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών αξιοποίησης δημόσιων ακινήτων προς το ΤΑΙΠΕΔ, συμμετείχε ενεργά σε πλήθος έργων αποκρατικοποιήσεων. Κατά το παρελθόν, εργάστηκε ως Surveyor, Valuation & Consulting στην DTZ Hellas και στην International Life.

Είναι απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με πτυχιακό τίτλο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) στις Στατιστικές Μεθόδους στην Κτηματαγορά (Statistical Methods in Real Estate). Επίσης, είναι μέλος του Βασιλικού Ινστιτούτου Ορκωτών Εκτιμητών Ηνωμένου Βασίλειου (MRICS) και πιστοποιημένος εκτιμητής ακινήτων.