Ρομίνα Γκέγκα, Υπεύθυνη Γραφείου

Η Ρομίνα Γκέγκα είναι Υπεύθυνη Γραφείου της εταιρείας Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. Μέσα στις κύριες αρμοδιότητές της είναι η εφαρμογή και η διατήρηση διαδικασιών και κανονισμών για την εύλογη λειτουργία του γραφείου.

Διαθέτει εμπειρία στις πελατειακές σχέσεις μεγάλων ιδιωτών και τις πωλήσεις. Έχει εργαστεί ως Υπεύθυνη πωλήσεων ακίνητης περιουσίας σε ξένους επενδυτές στην εταιρεία MS Management Real Estate. Μέσα στις κύριες αρμοδιότητες της ήταν η πώληση ακινήτων και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε στεγαστικά ακίνητα. Νωρίτερα εργαζόταν στην Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος στο τμήμα Private Banking όπου και ήταν υπεύθυνη για ανοίγματα Επενδυτικών λογαριασμών μεγάλων ιδιωτών καθώς και τη λήψη και διαβίβαση εντολών.

Ο Ρομίνα είναι απόφοιτος του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Πιστοποιημένη από τη Τράπεζα της Ελλάδος για την λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες και παράγωγα (A1, A2).