Αγίου Κωνσταντίνου 40, Μαρούσι, Αττική

Το ακίνητο αφορά υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων στο τριώροφο εμπορικό κέντρο «ΑΙΘΡΙΟ» το οποίο έχει ανεγερθεί επί οικοπέδου επιφάνειας 1.733,00 τ.µ. Το ακίνητο αποτελείται από ημιυπόγειο, Α’ υπόγειο, Β’ υπόγειο και Γ’ υπόγειο και έχει συνολικό εμβαδόν 16.285 τ.µ. και οι χώροι του χρησιμοποιούνται ως σταθμός αυτοκινήτων.

Οι χώροι μισθώνονται στη ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε., στην εταιρία διαχείρισης χώρων στάθμευσης Cityzen Α.Ε., και στη Holmes Place.

Ιδιοκτησία 100%
Μισθωτές MΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε. / HOLMES PLACE EAST MED BV / CITYZEN A.E.
Εμπορική Αξία (€) 3.411.000

Άλλα Εμπορικά &Γη