Αθηνών 11 & Χέυδεν, Βόλος

Το ακίνητο αποτελείται από εγκαταστάσεις πρατηρίου υγρών καυσίμων, αίθουσα πωλήσεων, πλυντήριο, λιπαντήριο και βοηθητικούς χώρους. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις έχουν ανεγερθεί σε γήπεδο επιφάνειας 3.200,0 τ.μ. και έχουν συνολικό εμβαδόν 1.517,8 τ.µ. Το σύνολο του ακινήτου είναι μισθωμένο στην Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.

Επιφάνεια Οικοπέδου 3.200 τ.μ.
Επιφάνεια Ακινήτου 1.517,8 τ.μ.
Μισθωτής ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ A.Β.Ε.E.
Εμπορική Αξία (€) 380.000
Πληρότητα 100%

Άλλα Εμπορικά & Γη