Ευάγγελος Προύτζος, Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων

Ο Ευάγγελος Προύτζος κατέχει καθήκοντα Υπεύθυνου Διαχείρισης Κινδύνων στην Trastor.

Στην εταιρεία εργαζεται από τον Ιούλιο του 2017 και έχοντας άδεια υπογραφής Α’ τάξης, καλύπτει με επάρκεια τις ανάγκες της εταιρείας και σε λογιστικά και φορολογικά θέματα. Από το 2014 έως το 2017 εργάστηκε στην Πειραιώς ΑΕΠΕΥ με καθήκοντα λογιστή φοροτεχνικού εκτελώντας παράλληλα χρέη εκκαθαριστή στην Κύπρου Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ της οποίας υπήρξε υπεύθυνος λογιστηρίου από τον Ιανουάριο του 2009 έως το Μάρτιο του 2014. Κατά την επαγγελματική του πορεία έχει αναλάβει θέσεις  ευθύνης και έχει διεκπεραιώσει με επιτυχία τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί.

Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική (MSc in Applied Economics and Finance) και πτυχίο στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Και οι δύο τίτλοι έχουν αποκτηθεί στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.