Ευάγγελος Προύτζος, Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων

Ο Ευάγγελος Προύτζος κατέχει καθήκοντα Υπεύθυνου Διαχείρισης Κινδύνων στην Trastor.

Στην ίδια εταιρεία εργαζεται από τον Ιούλιο του 2016 μέσω της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ACT SERVICES ΑΕ στην οποία είχε προσληφθεί από τον Αύγουστο του 2014 και έχοντας άδεια υπογραφής Α’ τάξης, καλύπτει με επάρκεια τις ανάγκες της εταιρείας σε λογιστικά και φορολογικά θέματα. Κατά το παρελθόν έχει εργαστεί στην Πειραιώς ΑΕΠΕΥ με καθήκοντα λογιστή φοροτεχνικού. Από τον Απρίλιο 2014 έως το Σεπτέμβριο 2017 εκτέλεσε χρέη εκκαθαριστή στην Κύπρου Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ της οποίας υπήρξε υπεύθυνος λογιστηρίου από τον Ιανουάριο του 2009 έως το Μάρτιο του 2014. Κατά την επαγγελματική του πορεία έχει αναλάβει θέσεις  ευθύνης και έχει διεκπεραιώσει με επιτυχία τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί.

Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική (MSc in Applied Economics and Finance) και πτυχίο στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Και οι δύο τίτλοι έχουν αποκτηθεί στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.