Κατερίνα Μανιάτη, Εσωτερικός Ελεγκτής

Η Κατερίνα Μανιάτη είναι η επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου από τον Μάιο του 2015. Ως Εσωτερικός Ελεγκτής είναι υπεύθυνη να παρέχει αντικειμενική και βάσει κινδύνων διαβεβαίωση, συμβουλές και πληροφόρηση αναφορικά με την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του Συστημάτος Εσωτερικού Ελέγχου, των διαδικασιών Διαχείρισης Κινδύνων και της Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Με πάνω από 18 χρόνια ελεγκτικής εμπειρίας, ξεκίνησε την καριέρα της ως Εσωτερικός Ελεγκτής το 2003 στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου της ATEbank, ενώ τo 2012 εντάχθηκε στο δυναμικό του Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς.

Κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά με έμφαση στις Στρατηγικές Αποφάσεις από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιά με πτυχιακό τίτλο στη Στατιστική και Ασφαλιστική Επιστήμη. Είναι τακτικό μέλος του Ελληνικού και του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών.