Κατερίνα Μανιάτη, Εσωτερικός Ελεγκτής

Η Κατερίνα Μανιάτη είναι η Eπικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας από τον Μάιο του 2015. Ως Εσωτερικός Ελεγκτής είναι υπεύθυνη να παρέχει αντικειμενική και βάσει κινδύνων διαβεβαίωση, συμβουλές και πληροφόρηση αναφορικά με την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και των συστημάτων Διαχείρισης Κινδύνων και της Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Με εκτενή ελεγκτική εμπειρία, ξεκίνησε την καριέρα της ως Εσωτερική Ελέγκτρια το 2003 στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου ATEbank, ενώ τo 2012 εντάχθηκε στο δυναμικό του Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς.

Κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά με έμφαση στις Στρατηγικές Αποφάσεις από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιά με πτυχιακό τίτλο στη Στατιστική και Ασφαλιστική Επιστήμη. Είναι εγκεκριμένη Εσωτερική Ελέγκτρια του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Α.Μ.ΟΕΕ 181) και τακτικό μέλος του Ελληνικού και του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών.