Κώστας Γιαννικόπουλος, Associate, Διεύθυνση Επενδύσεων

Ο Κώστας Γιαννικόπουλος είναι Associate στη Διεύθυνση Επενδύσεων της Εταιρείας. Κύριες αρμοδιότητες του αποτελούν η επιλογή, αξιολόγηση και υλοποίηση επενδύσεων σύμφωνα με την επενδυτική στρατηγική της Εταιρείας.

Πριν αποτελέσει μέλος της Εταιρείας διετέλεσε στέλεχος της Διεύθυνσης Investment Banking της Τράπεζας Πειραιώς για μια 10ετία, με κύριες αρμοδιότητες την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εταιρείες αναφορικά με αποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων, εξαγορές & συγχωνεύσεις, δημόσιες προτάσεις, εισαγωγή χρεογράφων σε οργανωμένες αγορές, αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και αποκρατικοποιήσεις. Νωρίτερα εργάστηκε στη Διεύθυνση Λογιστηρίου της PwC.

Κατέχει πτυχίο Οικονομικών Επιστημών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακό τίτλο (MSc) στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική από το London School of Economics του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.