Κώστας Γιαννικόπουλος, Επικεφαλής Επενδυτικών Σχέσεων, Διεύθυνση Επενδύσεων

Ο Κώστας Γιαννικόπουλος είναι Επικεφαλής Επενδυτικών Σχέσεων και στέλεχος της Διεύθυνσης Επενδύσεων της Εταιρείας. Κύριες αρμοδιότητες του αποτελούν η επικοινωνία με την επενδυτική κοινότητα και τις εποπτεύουσες αρχές και παράλληλα η αξιολόγηση και υλοποίηση της επενδυτικής στρατηγικής της Εταιρείας.

Πριν αποτελέσει μέλος της Εταιρείας διετέλεσε στέλεχος της Διεύθυνσης Investment Banking της Τράπεζας Πειραιώς για μια 10ετία, με κύριες αρμοδιότητες την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εταιρείες αναφορικά με αποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων, εξαγορές & συγχωνεύσεις, δημόσιες προτάσεις, εισαγωγή χρεογράφων σε οργανωμένες αγορές, αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και αποκρατικοποιήσεις. Νωρίτερα εργάστηκε στη Διεύθυνση Υπηρεσιών Λογιστηρίου της PwC.

Κατέχει πτυχίο Οικονομικών Επιστημών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακό τίτλο (MSc) στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική από το London School of Economics του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.